Inte på 30 år har det fötts lika många barn i Göteborg som under årets andra kvartal. Något som dels beror på att stadens invånare i dag är fler än någonsin. Dels på att varje kvinna föder fler barn – även om 1990-talets babyboom fortfarande är en bit bort.

1.941 nya, små göteborgare kom till världen under månaderna april, maj och juni i år. Det är ungefär 200 fler barn än vad som föddes i Göteborg under motsvarande kvartal 2008.

− Vi har den här sortens statistik sedan 1968 och aldrig tidigare har det fötts så här många barn under ett och samma kvartal, säger Henrik Gustafsson, planeringsledare på stadskansliets enhet för samhällsanalys och statistik.

Barnafödandet ökar trots lågkonjunktur

Den främsta förklaringen till att de nyfödda blivit fler är att Göteborg har vuxit kraftigt den senaste tiden. Den stora inflyttningen gör att det finns fler kvinnor i barnafödande ålder samtidigt som antalet födda barn per kvinna också ökar något.

− Egentligen är det lite konstigt att barnafödandet ökar under lågkonjunktur. Historiskt sett brukar det inte vara så, säger Henrik Gustafsson och fortsätter:

− Det kan bero på att en stor grupp av mödrarna är äldre och inte längre kan skjuta på barnafödandet eller på att lågkonjunkturen inte slagit så hårt mot dem som är i barnafödande ålder.

2009 kan bli rekordår för nyfödda

Någon babyboom av samma på mått som på 1990-talet går det ändå inte att tala om. Då föddes visserligen inte lika många barn, men betydligt fler per kvinna. Förra året födde varje kvinna i snitt 1,76 barn. Motsvarande siffra från 1990-talet är 1,93.

− Men det är inte omöjligt att 2009 i alla fall blir ett rekordår när det gäller antalet nyfödda göteborgare, säger Henrik Gustafsson.

Flest barn föds i stadsdelarna Centrum, Lundby, Linnéstaden, Majorna och Örgryte. Sett till antalet barn per kvinna toppas statistiken av Torslanda, Älvsborg och Lärjedalen.

740C.jpg

Foto: Peter Svenson