På fredagen invigdes Komettorgets nya skrud. Förutom invigningstal, sång, teater och musik var det högtidlig plattnedsättning. Betongplattorna med mosaikmotiv, som utgör den nya torgytan, är gjutna och skapade av elever på Backegårdsskolan i Bergsjön.

Idén till hela processen kom ur tankar som fördes fram av boende och verksamma i utredningen ”Bergsjöns framtid” som gjordes för ett par år sedan.

Medborgarnas delaktighet och omgivande miljö betonades då som viktiga saker att lyfta fram.

Musik gav kreativitet

Motiven, som barnen själv skapat, föreställer allt från röda hjärtan och gröna träd till Eiffeltornet eller Titanic, men även mönster i fria former. Inspirationen till sina verk har barnen hämtat under en längre tid när de steg för steg har arbetat med projektet.

Till sin hjälp har de två konstnärer från Bergsjön, Haky Jasim och Fia Andreasson samt arkitekten Mie Svennberg från Agenda 21 kontoret i Bergsjön. De har uppmuntrats att skapa egna bilder, inte nödvändigtvis efter redan befintliga motiv. Sedan har de arbetat fram mönster efter musik.

Långsiktigt arbete har gett konkret resultat

– Det är viktigt att man ser hela projektet mer som en process. Det har inte varit så att vi har sagt till barnen att nu ska ni göra betongplattor, säger Mie Svennberg som är processledare.

5B82.jpg
Mie med flera började med ha vandringar i Bergsjön där de tillsammans med eleverna tittade på omgivningarna.

De pratade med anläggningsarbetarna som arbetar på Komettorget och diskuterade vad betong är och varför det ser ut som det gör i Bergsjön. Detta följdes upp med små träffar då arkitekturhistoria och närmiljö diskuterades. Eleverna jobbade också med byggklossar för att jämföra olika byggnadsmönster.

– Barnen har fått provgjuta betong i gamla mjölkartonger och de har fått öva att arbeta med pappersmosaik för att bekanta sig med metoderna, berättar Mie.
Idén till att de skulle jobba i just betong kommer från de reliefer som nu pryder Rymdtorgets spårvagnshållplats. De har gjutitis av elever på Solbackeskolan i samarbete med Lisa Östman från Stadsmuséet.

Delaktighet skapar ansvar

Under processen med betongmosaiken har cirka 160 elever på Backegårdsskolan varit inblandade. Klassernas respektive lärare har följt arbetet tillsammans med Haky, Fia och Mie.

52A6.jpg– Det mesta med arbetet har varit positivt. I och med att alla på skolan, lärare och elever, har varit inblandad i samma projektet har det fått en kraft och tyngd, säger Mie.

– Förhoppningsvis kommer Backegårdsskolans elever att känna ansvar för Komettorget och plattorna där och det skulle vara kul om de förmedlar det vidare. Hela grejen bygger ju på att de ska känna att de har haft inflytande och att det de gör blir något bestående. De ska kunna ta sina kompisar eller familj till Komettorget och kunna säga: ”Titta denna har jag gjort!” En viktig poäng i och med det här arbetet är ju att barn och ungdomar ska få vara med och påverka och känna att vuxna lyssnar på deras förslag och idéer, avslutar en entusiastisk Mie Svennberg.