Allt stöd till brottsutsatta barn på samma ställe. Att bli utsatt för våld eller kränkningar av personer man är helt beroende av är oerhört traumatiskt. På Barnhuset samarbetar socialtjänst, polis, åklagare och sjukvård för att utsatta barn ska kunna bearbeta sina upplevelser i en så trygg miljö som möjligt. På onsdag den 4 december nyöppnar verksamheten i nya lokaler i Gårda.

Barnhuset har legat i Högsbo sedan verksamheten startade 2006. Men lokalerna blev för trånga. Dessutom var det opraktiskt för poliserna som ansvarar för barnförhören att åka fram och tillbaka mellan Högsbo och polishuset på Skånegatan. Sedan Barnhuset fått nya lokaler i Gårda är det mycket smidigare, med bara tio minuters promenad emellan.

Allt på ett ställe
Syftet med Barnhuset är att barn som misstänks ha blivit utsatta för brott, eller som har bevittnat våld i nära relationer, ska slippa ta sig till olika myndigheter.

– Tidigare fick barnet och de anhöriga åka runt till alla instanserna. Det skapar väldigt lite trygghet och förståelse för vad som händer, säger Christina Svensson, enhetschef för Barnhuset.

På Barnhuset samarbetar personal från olika professioner för barnets bästa – barnpsykiatri, läkare, socialtjänst, åklagare och polis. Lokalerna är färgglada och utrustade med leksaker och all personal har vana att möta barn som har utsatts för och upplevt våld i nära relationer.

Alla lyssnar samtidigt
De två förhörsrummen på Barnhuset är utrustade med ett sidorum, där åklagare, psykolog och socionomer kan se och höra vad som sägs utan att störa förhöret. Tanken är att barnet inte ska behöva upprepa samma berättelse flera gånger.

– Det är ofta väldigt svårt att tala om de här sakerna när de sker inom familjen, när man blir utsatt av den som skulle ta hand om en, säger Christina Svensson.
Kerstin Horgby, kommissarie på polisens enhet för brott i nära relationer, har jobbat länge med att förhöra barn.

– Det är en himmelsvid skillnad mellan att förhöra barn och vuxna.

Kerstin Horgby poängterar att barn inte har samma verbala förmåga eller referensramar som vuxna. Just därför är det så viktigt att förhören kan ske i en trygg och lugn miljö.

Efterlängtad nyinvigning
Flytten till Barnhuset var från början tänkt att ske hösten 2012. Men den har flyttats fram flera gånger. Christina Svensson tror att ett av skälen är att det har varit svårt att komma fram till beslut när flera organisationer är inblandade och har olika åsikter.

Nu ser hon fram emot nystarten. På onsdag den 4 december är det öppet hus mellan 10-12, följt av en föreläsning med den norske psykoterapeuten Per Isdal. 300 personer har anmält sig, många fler än Christina Svensson hade räknat med.

Kommer alla få plats?

– Jajamensan. Vi har fått byta lokal, men nu ska det gå!