Försöken med barnhus i bland annat Göteborg, för att bättre utreda och stötta barn som misshandlats eller utnyttjats sexuellt, har varit lyckade. Det konstateras i utvärderingar från Lunds universitet och flera myndigheter. Barnhusen är ett av ämnena vid ett seminarium i Göteborg i nästa vecka, om barn som upplever våld.

– Vi har haft närmare 500 barn hos oss under de två första åren. Men vi är ganska säkra på att det är långtifrån alla som skulle behövt komma hit, säger Monica Dahlström Enyck, projektledare för Barnhuset i Göteborg.

”Bemöts på genomtänkt och positivt sätt”

Försöksverksamheten med barnhus startades på uppdrag av regeringen i januari 2006, efter förebild från Reykjavik på Island. Syftet är främst att samla alla insatser under ett och samma tak, så att barnen slipper åka runt och stå i kö hos olika myndigheter. Här finns socialsekreterare, poliser, åklagare, barnläkare, barnpsykologer, barnpsykiatriker och vid behov även rättsläkare, gynekologer och andra specialister.

Det innebär att läkarundersökningar, brottsutredningar, krisbearbetning, placeringar och många olika stöd kan hanteras på samma ställe, något som ska leda till höjd kvalitet i handläggningen.

5EA.jpg
Efter så pass kort tid kan utvärderarna ännu inte visa några entydigt mätbara effekter, till exempel kortare handläggningstider eller bättre kvalitet i utredningarna. Men ur barnets perspektiv talar allt för att kvaliteten höjts:

”Barnen bemöts på ett genomtänkt och positivt sätt, i en anpassad och barnvänlig miljö. Flertalet barn får tillgång till krisstöd och i vissa avseenden har barnets ställning i rättsprocessen stärkts.”

Försöken har permanentats

Att samverkan i barnhusen varit positiv styrks också av att samtliga sex försök – Göteborg, Linköping, Stockholm, Sundsvall, Umeå och Malmö – nu har permanentats, ytterligare fem har startats och fler planeras.

Vid onsdagens seminarium, som arrangeras av Brottsoffermyndigheten och Tryggare och Mänskligare Göteborg, ska Monica Dahlström Enyck redovisa hur Barnhuset i Göteborg arbetar och resultaten hittills. Hon är glad över forskarnas positiva omdömen.

– Alla sex barnhusen får en väldigt positiv feedback om vad vi gjort och vad vi ska fortsätta att utveckla, säger Monica Dahlström Enyck.

Bra respons från barn och föräldrar

Hon berättar att man i Göteborg fått en mycket bra respons från barn och föräldrar om bemötandet, vilket inte är så vanligt i de här sammanhangen.

– Det försökte jag lyfta i samband med utvärderingarna, fast det var nog inte så viktigt ur forskarnas synvinkel. Men för brukarna tycker jag att det är oerhört viktigt att de har känt sig välkomna hos oss, säger Monica Dahlström Enyck.

Seminariet i Göteborg hålls på Elite Park Avenue Hotel och har lockat mer än 200 personer. Här ska även Carolina Överlien, forskare från Oslo, föreläsa om barn som tvingas bevittna pappas våld mot mamma och Anders Broberg, professor i psykologi vid Göteborgs universitet, ska tala om en utvärdering av Bojen, en gruppverksamhet för barn som bevittnat våld.

Fotnot:
Det finns fortfarande ett fåtal platser kvar till seminariet den 28 maj, anmälan på länken längst ner i artikeln.