Människor som ännu inte fyllt 18 år vill, precis som vuxna, kunna påverka sin livsmiljö. Men hur sker det på bästa sätt? Frågan tas upp på ett öppet seminarium på Stadsmuseet på onsdagen.

Seminariet ingår i serien Mellanrum och har rubriken ”Barns självklara rätt till staden”. Det hålls dagen före en stor konferens på samma tema på Handelshögskolan och kan sägas vara en populär kortversion av konferensen.

Parallella stadsanalyser

En av föreläsarna på seminariet är Mie Svennberg, arkitekturkonsulent för barn och unga vid kulturförvaltningen.

– Jag ska prata om ungefär detsamma som på konferensen, nämligen hur vi har arbetat med barn och ungdomar kring fysisk planering, alltifrån att förändra skolgårdsmiljön till att barnen är med i stadsplaneringen, säger Mie Svennberg.

Som exempel kommer hon att berätta om hur Göteborgs Stad involverade barn och unga i planeringen av Södra Älvstranden, genom parallella stadsanalyser med barn- och ungdomslag.

Berättar om bra metoder

– I stora drag ska det handla om bra metoder för hur barn och unga kan vara med och påverka frågor kring planering och omskapande av deras miljöer, säger Mie Svennberg.

Den andra föreläsaren är Titti Olsson, journalist på Movium, Centrum för stadens utemiljö. Hon tar sin utgångspunkt i barns självklara rätt till staden och utvecklar också tankegångar kring sambandet mellan att skapa relationer till olika platser och att bygga sin identitet.

Välbesökta seminarier

Onsdagens Mellanrum är det 13:e i ordningen sedan starten i november 2008. Seminarierna brukar vara populära och locka en publik på 60-70 personer.

Arrangörer är Göteborgs Stadsmuseum, ulg (Urban Laboratory Göteborg)/Chalmers, S 2020 (Socialt hållbar utveckling 2020 Göteborgs Stad), samt
GR (Göteborgsregionens kommunalförbund).

Fotnot:
Seminariet hålls i foajén till Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12, kl 17. Fri entré.