Bromsade kostnadsökningar i nämnderna och en återbetalning av premier för avtalsförsäkringar gjorde att stadens ekonomiska resultat för 2009 blev bättre än vad stadskansliet förväntade sig i början av året. Nu blev det ett plus på närmare 300 miljoner kronor efter jämförelsestörande engångsposter.

– I början av 2009 förväntade vi oss ett negativt resultat, men tack vare återbetalningen av premier för avtalsförsäkringar och att nämnderna lyckades bromsa sin kostnadsutveckling blev resultatet istället ett överskott på 279 miljoner kronor exklusive engångsposter, säger Peter Lönn, Göteborgs Stads ekonomidirektör.

Behöver överskott på 500-600 miljoner

Resultatet efter de så kallade jämförelsestörande posterna blev ändå 144 miljoner svagare jämfört med 2008.

– Detta innebär att kommunens kostnader ökade snabbare än skatteintäkterna för andra året i rad. Detta är en trend som på sikt måste brytas för att trygga framtida finansiell handlingsberedskap, säger Hans Petersson, koncernredovisningschef.

– För att Göteborgs Stads skulder inte ska öka så behövs ett årligt resultat på mellan 500 och 600 miljoner kronor, fortsätter han.

Fick behålla högt kreditbetyg

Trots lågkonjunkturen och den ekonomiska krisen har Göteborg lyckats behålla sina höga kreditbetyg, något som är en stor fördel när staden behöver låna pengar.

Under året investerade Göteborgs Stad drygt 1,4 miljarder vilket var 383 miljoner mindre än 2008. Större delen av investeringarna kunde finansieras av skatteintäkter, vilket är positivt för kommunens ekonomi.

De kommunala bolagen uppvisar lite skiftande resultat för 2009. Några exempel är Liseberg som redovisar ett plus på 72 miljoner (28 miljoner 2008). Bostadskoncernen Framtiden gick plus med 91 miljoner, 2008 var resultatet 220 miljoner. Göteborg Energi gick 616 miljoner plus, bättre än 2008 då resultatet var 419 miljoner. Göteborgs Hamn resultat stannade på 37 miljoner (62 miljoner 2008).

7 000 fler göteborgare

Stadskansliet noterar i årsredovisningen bland annat också att socialbidragskostnaderna fortsatte att öka. Nära en miljard utbetalades under 2009 till i genomsnitt 11.000 hushåll.
Och för första gången på många år minskade antalet anställda och var vid årets slut närmare 47 000.

Trots lågkonjunkturen fortsatte Göteborgs folkmängd att öka – göteborgarna blev 7000 fler. Dels för att färre flyttade ut men också för att det föddes många barn.