Ny satsning på praktiskt stöd. Öppna bankkonto, registrera sig på Boplats eller hitta rätt i djungeln av svenska myndigheter? Många praktiska saker i vardagen kan vara knepiga för vem som helst, men extra svårt för den som är ny i landet. Därför drar Göteborgs Stad nu igång en ny satsning på introduktionsstöd för nyanlända anhöriginvandrare, med vägledning på modersmål.

– Vi har väldigt duktig personal med dubbla språkliga och kulturella kompetenser, och tanken är att de ska fungera som brobyggare för de anhöriginvandrare som annars lätt hamnar mellan stolarna när de är nyanlända, säger Lisbeth Imfeld på Göteborgs Stads enhet för samhällsorientering.

Som anhöriginvandrare står man ju inte helt ensam i det nya landet, utan har en eller flera familjemedlemmar som redan har hunnit skaffa sig viss erfarenhet av hur olika praktiska och administrativa saker fungerar här i samhället. Det är en bra start på vägen, men ofta inte tillräcklig.

– Den som kommer ny kanske tillhör en annan generation än den familjemedlem som varit här ett tag, och då är det inte så lätt att hjälpa varandra med information, till exempel om vad olika myndigheter gör. För att undvika missförstånd är det viktigt att man får rätt information så snabbt och smidigt som möjligt, och det kan vi hjälpa till med, säger Lisbeth Imfeld.

1134_2.jpg
Komplement till samhällskurs
Rådgivningen kan handla om alltifrån sjukvård och hälsa till tandvård, boendeformer och avtal, resor med kollektivtrafiken, avfallshantering, föräldrastöd, fritidsaktiviteter, anmälan till utbildningar och kontakt med föreningar.

Introduktionsstödet är ingen tvingande insats utan ska ses som ett komplement till den kurs i samhällsorientering som alla vuxna anhöriginvandrare har rätt till. Nu gäller det bara att nå ut med informationen att erbjudandet finns.

– Hittills har vi 15 familjer som vi hjälper med den här typen av praktisk introduktion i samhället, men det finns ju ett väldigt mycket större behov. Vi informerar om vår verksamhet på socialkontoren och i olika föreningar och annonserar både i tidningar och på spårvagnar och hoppas att fler ska ta del av erbjudandet, säger Lisbeth Imfeld.

Informationskontor med drop in
Den praktiska hjälpen kan ske vid hembesök eller bokade möten på olika myndigheter, eller hos enheten för samhällsorientering, vars lokaler på Andra Långgatan 19 nu också har startat ett informationskontor. Än så länge med en drop in-tid på onsdagar mellan klockan 13 och 16, men det kan komma att utökas.

– I samband med våra kurser i samhällsorientering har vi märkt att många har ett behov av att ställa mer individuella, specifika frågor som det inte finns utrymme för eller passar att ställa i gruppen under lektionstid, säger Lisbeth Imfeld.

– Det kan till exempel gälla individuellt stöd för att förstå blanketter och brev från myndigheter, och då kan man få hjälp av våra erfarna samhällsinformatörer att översätta från arabiska, somaliska, persiska, dari och engelska.

2_2.jpg