Ger tillgång dygnet runt. Vill du ansöka om plats i kulturskolan eller ändra hur ofta du vill ha sophämtning? Då kan du ordna det direkt via nätet. Göteborgs Stad erbjuder numera ett antal e-tjänster. Och fler tillkommer hela tiden. ”Det centrala är att ge bra service, säger Anette Hermansson”, utvecklingsledare på konsument- och medborgarservice.

Göteborgs stad erbjuder e-tjänster sedan några år tillbaka. Det senaste året har arbetet växlats upp, i och med att en särskild enhet fått i uppdrag att hjälpa stadens alla förvaltningarna att dra mesta möjliga nytta av de digitala möjligheterna.

– Vi hoppas kunna öka takten rejält med att kunna införa elektronisk service, säger Anette Hermansson, utvecklingsledare på enheten.

Numera är personer i alla åldrar mer eller mindre vana att använda datorer och internet. Det ger stora möjligheter att förbättra och förenkla servicen till göteborgarna. För medborgarna innebär utvecklingen att det blir lättare att utföra kommunala ärenden snabbt och smidigt, dygnet runt.

– Man kanske inte vill passa en telefontid eller gå och köpa ett frimärke för att skicka in en blankett, säger Anette Hermansson.

Många tjänster, fler på gång
Under de senaste åren har det blivit möjligt att göra en rad kommunala ärenden digitalt via goteborg.se. Ansökan om serveringstillstånd, anmälan om matförgiftning och anmälan om att en fastighet bytt ägare är bara några exempel.
Anette Hermansson och hennes kollegor arbetar just nu med att utveckla ytterligare 10-15 tjänster. Hon tror att alla enklare ärenden inom ett par år kommer gå att sköta via webben. Men det behöver inte innebära att pappersblanketterna försvinner.

– Många förvaltningar väljer att ha kvar pappersblanketter också. Man måste ju vända sig till alla målgrupper.

Effektiviserar kommunens hantering
Hittills har utvecklingen av e-tjänster till stor del handlat om att omvandla blanketter till digitala formulär. Det innebär att informationen skickas direkt via webben till rätt mottagare.

Om förvaltningen har kopplat ihop sitt eget system med e-tjänsten går informationen rakt in i deras system. Det sparar arbete och kan därmed både korta ner handläggningstiderna och spara skattepengar. Dessutom underlättar det återkoppling, genom att man som medborgare kan få ett diarienummer och enkelt kan logga in för att se vad som händer med ärendet.

Framöver ser Anette Hermansson en utveckling där medborgarna genom att logga in med e-legitimation kommer att kunna följa många av sina ärenden via goteborg.se. Hon vill också göra det möjligt att skapa en personlig samling av de kommunala tjänster man använder mest.

– Man kanske är mest intresserad av att titta på matsedlar och att anmäla frånvaro i skolan till exempel.