Ny statistik visar att 2009 innebar den högsta noteringen av nyfödda i Göteborg på många decennier. Fruktsamheten steg ordentligt, från 1,76 barn per kvinna i fertil ålder till 1,83. Samtidigt var det färre än vanligt som dog. Sammantaget gav det en större befolkningsökning än någon räknat med. Allra mest ökade Lundby och Centrum.

7539 flickor och pojkar föddes i Göteborg förra året och det är den högsta noteringen i databasen, som redovisar födelsetal sedan 1968. Fruktsamheten steg med 0,07 barn per kvinna i fertil ålder.

– Det är en stor ökning, större än vi hade förväntat oss, säger Lutz Ewert på Stadskansliets statistikgrupp.

Studenter väntar med barn

Fruktsamheten är samtidigt lägre i Göteborg än den är i Malmö och Stockholm. Fram till i början av 1990-talet låg Göteborg högst, men det gör vi alltså inte längre. Varför är det ingen som riktigt vet.

– Det kan vara så att andelen personer i studerande åldrar är lite större i Göteborg. Studerande föder väldigt få barn. Det skulle kunna påverka litegrann. Men det är en fråga vi får titta närmare på, säger Lutz Ewert.

Trots att fruktsamheten stigit i de tre storstäderna är den lägre än den var 1990. Att det ändå föds rekordmånga barn beror på att en större andel av befolkningen nu är i de så kallade barnafödande åldrarna.

Befolkningen ökade mest i Lundby

Färre dog i Göteborg förra året, och flyttningarna in och ut ur staden höll sig totalt sett på ungefär samma nivå som 2008. Sammantaget gav det en oväntat stor befolkningsökning.

– Det är den största ökningen sedan 1994. Då var det Balkankriget som gjorde att vi fick en mycket stor invandring till Göteborg.

Den största befolkningsökningen stod Lundby på Hisingen för. Där har skett en inflyttning som möjliggjorts av att man byggt nya bostäder. Andra stadsdelar med stora befolkningsökningar är Centrum, Linnéstaden och Örgryte.

Barnfamiljer bor kvar i stan

– I Centrum och Linnéstaden föddes det otroligt mycket barn. Det är en jätteökning för Centrum, medan Linnéstaden hade ett rekordår redan 2008 och fortsatte att öka 2009. Folkökningen är större än bostadsbyggandet. Jag tror folk bor kvar i de centrala stadsdelarna även sedan man fått barn, och att man bor fler i varje lägenhet.

Lutz Ewert arbetar nu med att uppdatera prognosen för 2010.

– Vi räknar inte med en lika hög befolkningstillväxt som 2009, men vi kommer att höja upp vår tidigare prognos.