Manliga brottsoffer är ofta en bortglömd grupp. Utbudet av brottsofferstöd är begränsat jämfört med andra grupper. Nu vill Göteborgs Stad sätta fokus på män som brottsoffer och söka svaret på frågan hur de kan få bättre stöd och hjälp av samhället.

− Män som brottsoffer är en grupp som ofta är svår att nå. Vi vet av erfarenhet att det är lättare att nå kvinnor. Att män ofta har lite längre till tanken att det skulle vara bra att prata med någon om det som hänt, säger Ann Hanbert på Tryggare och mänskligare Göteborg.

Identifierar sig inte som brottsoffer

Hon tror att det delvis har att göra med att män oftast har svårare att identifiera sig som offer. De söker inte i någon större utsträckning själva hjälp hos befintliga brottsofferjourer och det finns inte heller så många verksamheter som riktar sig till män som har fallit offer för brott.

− Det är viktigt att komma ihåg att stöd till brottsoffer handlar om så mycket mer än bearbetande samtal, även om det har en läkande effekt. Men stödet kan också vara att få förklarat för sig hur till exempel en rättsprocess fungerar, säger Ann Hanbert.

”Har sig själva att skylla”

För många killar är det oerhört kränkande att ha blivit utsatta för våld och inte ha kunnat försvara sig. Vissa ser det som att de har sig själva att skylla för att de befann sig på en viss plats vid en viss tidpunkt.

− Vi brukar prata om att vita medelålders män på väg hem från krogen med några öl i kroppen löper stor risk att bli utsatta för brott. Många av de här männen klandrar sig själva för att de var packade och tycker därför att de får skylla sig själva och skäms, säger Ann Hanbert.

Dubbla roller som offer och förövare

Dessutom är mörkertalet stort. Många brott leder inte ens till polisanmälan. Något som ibland kan handla om att samma person kan vara brottsoffer i ett sammanhang och förövare i ett annat. Då är steget långt till att söka hjälp.

− Vi vet att många av dagens förövare själva har varit utsatta för brott. De är inte de ideala brottsoffren och det finns lite av en attityd som säger att ”ger man sig in i leken får man leken tåla”, säger Ann Hanbert.

Saknar skyddat boende

Inte heller finns det i dag något skyddat boende för män,

− Vart tar män vägen som är starkt hotade? I dag finns ingen sådan plats, säger Ann Hanbert.

Temadag om män som brottsoffer

För att lyfta frågan om män som brottsoffer arrangerar Brottsoffermyndigheten och Tryggare och mänskligare Göteborg på måndag den 17 maj temadagen ”Män som brottsoffer”. Då samlas närmare 300 personer inom berörda verksamheter för att diskutera och få kunskap.

Dessutom pågår för närvarande en utvärdering av de brottsofferstöd som finns inom Göteborgs Stad. Resultatet kommer att presenteras i höst.