Ungdomar som begår narkotikabrott slipper åtal om de går med på behandling. Genom samverkansarbetet Ung & Trygg försöker socialtjänst, polis och åklagare fånga upp ungdomar innan deras missbrukarkarriärer tagit fart.

Från 10 mars till 10 april samverkade polis, socialtjänst och åklagare i en riktad insats mot ungdomar under 18 år i Bergsjön, Kortedala och Partille. En grupp poliser och en socialsekreterare från gatulangningsgruppen spanade efter påverkade ungdomar på gator och torg, utanför fritidsgårdar och i köpcentret Allum i Partille.

”Både morot och piska”

Ett tjugotal ungdomar greps misstänkta för narkotikabrott och fick lämna urinprov. I direkt anslutning till gripandet fick de också prata med socialsekreteraren Ola Ahlbeck.

– De fick erbjudande om att slippa straff mot att de går med på behandling. Jag tyckte att det i samtliga fall gav mig bättre kontakt med ungdomarna – erbjudandet fungerar både som morot och piska.

Istället för 2.000 kronor i böter får de en vårdplan och samtalskontakt, säger Ola Ahlbeck.

Måste lämna urinprov varannan vecka

Merparten av ungdomarna greps i och kring köpcentret Allum och hälften av dem var också från Partille. De flesta gripna var pojkar som rökt hasch, och i något fall sniffat doftspray.

– Köpcentret har blivit ett tillhåll för ungdomar under vinterhalvåret, säger Ola Ahlbeck.

Socialtjänsten i Kortedala fick hand om en av de gripna pojkarna som gick med på att kontakta drogmottagningen för ungdomar, MiniMaria. Enligt vårdplanen har han tillgång till kontaktperson fem timmar i veckan. Han ska också lämna urinprov varannan vecka under tre månaders tid.

”Otrolig besparing om missbruket hävs i tid”

– Själva syftet är att fånga upp ungdomarna och sätta in en vårdplan tidigt. Inom socialtjänsten är de oerhört duktiga på att lyckas med sina påverkansprogram i ett tidigt skede. Det innebär otroliga besparingar för samhället om missbruket hävs i tid, säger Dan Gaversjö,
chef för Ung & Trygg.

Under en tid har Ung & Trygg samarbetat på liknande sätt med polis och socialtjänst när det gäller snatterier. Men det här är första gången som ungdomar får åtalsunderlåtelse vid narkotikabrott.

– Hittills är våra erfarenheter goda och även polisen är positiv. Nu ska vi följa upp det här noga. Om behandlingen inte följs har åklagaren möjlighet att återta åtalsunderlåtelsen, säger Dan Gaversjö.

Fotnot:
I samarbetet deltog Individ- och familjeomsorgen i Kortedala och Bergsjön, polisen, åklagaren, sociala resursförvaltningen, SSP Kortedala och Bergsjön, gymnasieskolan, Behandlingsenheten Norr och Ung & Tryggs arbetsgrupp.