Män som utövar våld i nära relationer minskar sitt våld efter behandling. Det visar Socialstyrelsens utvärdering av åtta behandlingsverksamheter i landet, däribland Kriscentrum för män i Göteborg.

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen utvärderat behandling av män som utövar våld i nära relationer. Undersökningen omfattade 188 män i åldrarna 19 till 68 år på åtta olika platser i landet. Utvärderingen visar att många män minskade sitt våld efter behandlingen.

Fler studier behövs
Hälften av männen (51 procent) hade utövat allvarligt fysiskt våld året före behandlingen. Ett år senare var det 23 procent. Det allvarliga psykiska våldet minskade från 59 till 39 procent.

Socialstyrelsen skriver att det behövs fler studier över längre tid för att avgöra vilka faktorer som gör att män slutar att utöva våld, men att resultaten ändå tyder på att behandling kan minska mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

– Det är väldigt glädjande att läsa att behandlingen har effekt och det oberoende av metod. Oavsett om man arbetar med till exempel gruppsamtal eller individuella samtal verkar det ge samma positiva effekter. Det verkar alltså vara relationen mellan behandlaren och klienten som är det viktigaste, inte behandlingsformen, säger Carl-Johan Collin, terapeut på Kriscentrum för män.

Männen mår också bättre
Studien visar också att alkohol- och narkotikabruket minskade och att männens psykiska hälsa förbättrades efter behandlingen. De flesta av männen menar att det var just behandlingen som hjälpte dem till ett ändrat beteende och bättre välbefinnande

– Efter ett år i behandling har man inte bara minskat sitt våld, utan man upplever också att man mår bättre. Man kan se klara förbättringar i hur man ser på sig själv och omgivningen. Det är roligt att se eftersom många av dem vi möter mår mycket dåligt när vi träffar dem första gången, säger Carl-Johan Collin.