Ny forskningsstudie visar att hjälpen gör skillnad. Verksamheten Kast, som vänder sig till personer som köper sex, har funnits i Göteborg sedan 1997. Kuratorn Maia Strufve har varit med sedan start och vet att hjälpen de erbjuder gör stor skillnad. Nu visar även en ny forskningsstudie samma sak.

Läs rapporten här: Kast i Göteborg

Kast i Göteborg är en samtalsmottagning för köpare av sexuella tjänster och personer med ett sexmissbruk. Mottagningen var den första i sitt slag när den öppnade för drygt 20 år sedan, men finns numera i flera svenska städer.

– Vi möter ungefär 80 personer per år. Då handlar det både om sexköpare, anhöriga och personer med tvångsmässigt sexuellt beteende, det vill säga sexmissbruk, säger Maia Strufve, kurator, som var med och startade upp verksamheten i Göteborg.

Individanpassade stödsamtal

Syftet med mottagningen är att få klienterna som köper sex att sluta göra det. Behandlingen kan beskrivas som individanpassade stödsamtal, som har utvecklats utifrån flera teorier och har hittat sin rätta form genom åren.

Nu har FoU i Väst – i uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland – gjort en rapport om verksamheten och utvärderat klinternas upplevda effekt av behandlingen.

Resultaten är positiva. Forskaren Jenny Rangmar och forskningsassistenten Malin Isaksson, har djupintervjuat sju män mellan 38 och 77 år och använt data från självskattningsformulär från 29 män. Alla med erfarenhet av att köpa sex.

Mår bättre och köper inte sex

Slutsatsen är att de klinter som fått behandling på Kast i Göteborg generellt är mycket nöjda. De upplever att behandlingen har lett till att de mår bättre, har fått förbättrade relationer till anhöriga och att de har slutat eller minskat sina köp av sexuella tjänster.

– För mig var inte resultaten någon överraskning. Jag har ju varit med hela tiden och vet vad som varit gångbart och inte. Men det är väldigt gott att få mina antaganden verifierade. Det känns också bra att allt jag har haft i huvudet om verksamheten, och hur vi jobbar, nu finns i en rapport, säger Maia Strufve.

En av mottagningens framgångsfaktorer är enligt Maia Strufve bemötandet.

– Vårt motto att bemötandet ska vara ickefördömande och ickemoraliserande. Om vi ska nå personer som vill förändra sitt beteende går det inte att vara raljant och fördömande.

”Vi når dem som är motiverade till förändring”

Behandlingen handlar inte om en ”quick fix”. Det tar tid att förändra ett beteende, påpekar Maia Strufve, och Kast-mottagningen träffar klienten under två års tid. Fyra till åtta månader efter avslutad behandling sker ett frivilligt uppföljningssamtal. Det är här Maia Strufve och kollegan Eva-Lotta Hansson Palmqvist fått återkopplingen att behandlingen gjort stor nytta.

– 90 procent av klienterna kommer på uppföljningssamtal och av dem är det 95 procent som absolut klarat av att inte köpa sexuella tjänster. Det är höga, goda siffror.

Efterfrågan på Kast-mottagningens behandling är stor och just nu är det flera månaders kö. Maia Strufve vet dock att det är långt ifrån alla sexköpare som vill ha hjälp för sitt beteende.

– De som söker sig till oss är personer som har förmåga att känna skam och skuld. De tycker handlingen är fel. Men polisens beskrivning om män som uppvisar kvinnoförakt och cynism är inte påhittad. Och den målgruppen når inte vi. Vi når dem som är motiverade till en förändring.