Gregory McDermott, enhetschef på Behandlingsgruppen Hisingen.

Två mottagningar under samma tak. Den 4 juni flyttar Behandlingsgruppen Hisingen för drogproblem in i samma lokaler som mottagningen i Nordost. Med två mottagningar under samma tak blir de mer flexibla och mindre sårbara.

Behandlingsgrupperna Hisingen och Nordost erbjuder samtalsstöd till vuxna med missbruksproblematik och till anhöriga till personer med drogproblem. Alla besök är avgiftsfria och det finns inget remisstvång. Efter den 4 juni kommer båda mottagningarna att finnas på samma adress i Gamlestaden, Gamlestadsvägen 3b.

Samarbete minskar sårbarhet
Efter flytten kan grupperna samarbeta mer och tillgången till personal blir bättre.

– Vi har haft en mottagning på Hisingen länge, men vi är en ganska liten verksamhet med fem behandlare. Att flytta till samma lokaler som behandlingsgruppen Nordost är en bra lösning, eftersom vi får tillgång till fler kolleger och blir mindre sårbara, säger enhetschef Gregory McDermott.

– Vi får en mer robust verksamhet med mer kompetens på ett ställe, och vi kan också vara mer flexibla med tider för den som behöver vårt stöd..

Utvecklar verksamheten
Även om adressen är gemensam kommer det precis som tidigare att vara två separata mottagningar, en som fortsatt har de nordöstra stadsdelarna som upptagningsområde och en som tar emot personer som bor på Hisingen.

– Men när vi nu blir sammanlagt tolv behandlare på samma ställe hoppas vi kunna utveckla till exempel gruppverksamheten och vårt anhörigstöd ännu mer.

För att underlätta för besökare från Hisingen som får längre resväg är planen att även komma ut till socialkontoren på Hisingen och träffa brukare där om det behövs.

– Gamlestaden har också blivit en central knutpunkt för kollektivtrafik, så vi hoppas att det ändå ska fungera bra att komma till oss i Gamlestaden.