Nationell informationskampanj från MSB. Nästa vecka är det krisberedskapsvecka. Bakom informationskampanjen står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Göteborgs Stad är med och sprider budskapet. Det handlar om att alla behöver förbereda sig för att klara sig själva under en kris, gärna så länge som en vecka.

– Det är för att samhällets resurser ska gå till dem som verkligen behöver det, som sjuka och äldre, säger Malin Olsson, planeringsledare på säkerhet och beredskap, stadsledningskontoret i Göteborgs Stad.

”Fundera på hur vi löser vardagen vid kris och krig”

I år firar demokratin 100 år och demokrati är också temat för årets krisberedskapsvecka som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, står bakom. Det är en informationskampanj där kommuner, länsstyrelser och frivilligorganisationer är med och sprider budskapet.

– Det handlar om att öka människors motståndskraft för samhällskriser och även krig. MSB trycker mycket på att varje människa är en viktig resurs för landets samlade förmåga att möta olika hot och vi behöver fundera på hur vi löser vardagen vid kris och krig, säger Malin Olsson.

Behöver ha en egenberedskap

Budskapet som sprids är att alla behöver ha en egenberedskap för att hantera olika situationer i sin vardag. Egenberedskap har ett bredare perspektiv än hemberedskap, till exempel att ha en krislåda hemma.

– Det handlar även om att du ska ha lite mer kunskap om hur du klarar en kris på bästa sätt och om hur du kan bli påverkad i din vardag. Ett exempel är att kunna rena vatten om det uppstår behov av det.

Tänk efter före

Det handlar framförallt om att tänka efter före och planera för hur man ska klara sig själv. Gärna upp till en vecka om man kan och har möjlighet. Ett tips är att gå ihop med grannar och stärka beredskapen tillsammans.

MSB har gett ut en broschyr som heter “Om krisen eller kriget kommer” (se länk nedan). I den finns många tips på vad man behöver ha hemma, hur man kan bli påverkad under en kris och hur man kan förbereda sig.

– Lite förenklat handlar det om fyra olika saker att tänka på: Mat, vatten, värme och kommunikation. Då kommer man en bit på vägen.

Behöver hjälpas åt

 Det är viktigt att kunna ta del av information från myndigheterna om det är en kris, även under ett strömavbrott. Då är det bra att ha en batteridriven radio eller en vevradio. Informationen kommer oftast från Sveriges Radio P4.

– Vi är vana vid att allt ska fungera. Uppstår det en situation och man inte är förberedd, så behöver man snabbt hjälp fast man egentligen hade kunnat klara sig bra själv ett tag. Vi behöver hjälpas åt så att vi kan använda våra resurser där de verkligen behövs och därför är det viktigt att ha en egenberedskap, säger Malin Olsson.

Krisberedskapsveckan äger rum vecka 39, den 27 september till 3 oktober.

Kontanter kan också vara bra att ha hemma i händelse av kris. Foto: Thomas Henriksson, MSB