Totalt ska Bergsjöns stadsdelsförvaltning spara drygt nio miljoner kronor under 2002. Bergsjöns stadsdelsnämnd preciserade vid tisdagens möte hur större delen av detta belopp ska sparas.

Varje verksamhet ska minska sin budget med en procent vilket ska spara 2,9 miljoner kronor under 2002. Individ- och familjeomsorgen är undantagen och ska endast spara 500.000 kronor.

Dessutom ska vissa verksamheter inom stadsdelen spara ytterligare. Äldreomsorgen sparar genom att bland annat själv tar över driften av hemtjänsten på Teleskopgatan och dra in de särskilda tjänsterna på natten på Teleskopgatan 16-18. Den servicen ska istället Kortedalas nattpatrull sköta.

Den öppna förskolan på Galileis stängs och delar av verksamheten flyttar till den öppna förskolan Flekis på Rymdtorget där personalen förstärks.

Skolan ska minska sina kostnader med drygt en miljon kronor, bland annat genom att samtliga skolor minskar antalet lärare eller annan personal och/eller minskar sina anslag för övriga kostnader.

Genom dessa och tidigare beslutade besparingar på 2,8 miljoner beräknas Bergsjön att minska kostnaderna med drygt 9 miljoner kronor 2002. Trots detta räknar nämnden med att vara tvungen att utnyttja hela det egna kapitalet nästa år.

M, fp och kd deltog inte i beslutet.