Bergsjön är en av de stadsdelar i landet som får statliga pengar för att minska segregationen. Nu tilldelas stadsdelen ytterligare närmare 40 miljoner. De nya storstadspengarna är öronmärkta för satsningar inom arbete och utbildning samt språk och skola.

Storstadssatsningen är regeringens satsning för att minska segregationen i vissa bostadsområden i landet. Även kommunen bidrar med pengar till projekten i Bergsjön. Hittills har Bergsjön fått 92 miljoner för perioden 2002-2003.

Jobb-coaching

De nya pengarna är till för nya eller kompletterande insatser fram till år 2004 och kommer bland annat att användas till en ny språkenhet vid förvaltningen, utveckling av skolbiblioteken och stadsdelsbiblioteket, utvecklande av föräldramedverkan och elevdemokrati och till introduktionsskolan.

Stadsdelsnämnden Bergsjön planerar också en grundläggande data/IT-utbildning, jobb-coaching, Exit – metodiskt motivationsarbete för arbetslösa i åldern 18-25 år, en förberedande insats kopplad till Kometens dagcentral, hushållsekonomisk rådgivning riktad till bergsjöbor i utbildning eller arbetsträning och till en nationell samfinansiering inom Equal.

Fria potter

Dessutom avsätts pengar för medfinansiering till olika aktörer i Bergsjön för ökad sysselsättning och tillväxt. En fri pott avsätts också för att förstärka det framgångsrika arbetet med att ta tillvara lokala initiativ som rör demokrati, delaktighet, trygghet och trivsel och som bidrar till bergsjöbornas sociala tillväxt.

De nya insatserna har tagits fram i samarbete med förvaltningens berörda verksamheter, Vuxenutbildningen Öster (VuxiÖ) och Arbetsförmedlingen Svingeln. Framför allt VuxiÖ och arbetsförmedlingen bidrar till finansieringen av åtgärder inom området arbete och utbildning och svarar för hela finansieringen av ytterligare arbetsträning riktad till bergsjöbor.