Viktigt skydda riskgrupperna. Göteborgs Stad stoppar nu besök på kommunala äldreboenden, korttidsboenden och andra boenden för riskgrupper. Samtidigt stängs öppna kommunala verksamheter som riktar sig till riskgrupper. Övriga kommunala boenden uppmanas att undvika onödiga besök.

På torsdagen togs flera beslut för att värna de riskgrupper som finns i Göteborgs Stads kommunala verksamheter.

Syftet är att undvika bredare spridning av det nya coronaviruset. Syftet är också att undvika att personer som är särskilt sårbara smittas.

 Verksamheter stängs för besök
De tre besluten som tagits för att minska smittspridning gentemot riskgrupperna är:

  • Kommunala korttidsboenden, äldreboenden och Bostad med särskild service där de boende hör till riskgrupperna stänger för besök
  • På övriga kommunala boenden uppmanas man till att undvika besök
  • Stadsdelarnas kommunala öppna verksamheter, som enbart riktar sig till äldre och riskgrupper, stänger

Beslutet gäller från och med 12 mars och två veckor framåt, då ett nytt beslut tas i frågan.

Anslag kommer att sättas upp i verksamheterna.