Omfattande samhällsproblem. I morgon onsdag 18 oktober är det EU:s anti-trafficking day. I samband med den anordnas en konferens på Svenska Mässan där aktörer inom besöksnäringen får lära sig mer om människohandel. Efterfrågan på kunskap är stor

Det är social resursförvaltning och Göteborg & Co som i samverkan med länsstyrelsen har bjudit in till halvdagskonferensen Destination Göteborg mot människohandel. Mellan 80 och 100 besökare väntas komma, och det är allt från aktörer inom shopping och ideella föreningar till hotell som anmält sig.

”Viktigt att vi samverkar”
– Det är framför allt hotellen som efterfrågar mer kunskaper. Besöksnäringen är fragmenterad och har många intressenter. Ska Göteborg bli en förebild är det viktigt att vi samverkar över sektorsgränserna, säger Henrik Jutbring, projektledare på Göteborg & Co för konferensen.

Bakgrunden till konferensen är att Göteborg & Co och social resursnämnd fick i uppdrag i budgeten för 2017 att ta ett konkret grepp när det gäller att motverka trafficking. Människohandel för sexuella ändamål är ett ökande samhällsproblem och besöksnäringen har en viktig roll att fylla i det förebyggande arbetet.

– Fokuset för konferensen är hur vi kan motverka sexhandeln och minska efterfrågan. Hur kan aktörerna inom besöksnäringen göra det svårare för köparen att köpa sex, säger Solveig Svanberg chef på kris- och relationsenheten vid social resursförvaltning och fortsätter:

– På Mikamottagningen möter vi många personer som befinner sig i en mycket utsatt situation där de säljer sex. Vi ser hur det här drabbar, säger hon.

Kriminolog berättar
Henrik Jutbring på Göteborg & Co påpekar att aktörerna genom kunskap och konkreta åtgärder kan göra stor skillnad.

– Vi har en målbild att vi ska vara en förebild som hållbar destination. Det skapar en förutsättning att gå på djupet när det gäller de här frågorna. Inte bara prata om de positiva delarna med besöksnäringen som hur mycket pengar turister gör av med när de är här. När man är på resande fot har man benägenhet att konsumera annat som inte syns i statistiken, men som får sociala konsekvenser, säger han.

På konferensen pratar bland annat kriminologen Nina Rung om vad människohandel för sexuella ändamål handlar om. Polisen finns på plats för att prata om deras arbete mot prostitution och människohandel för sexuellt ändamål, och social resursförvaltning pratar om vilket arbete de bedriver.

– Vi hoppas på att kunna ge mer kunskap till personer inom besöksnäringen och konkreta verktyg i hur man kan förebygga. Det handlar mycket om att medvetandegöra – hur ser man vad som försiggår och vad ska man göra åt det?, säger Solveig Svanberg.