Hur mycket karies har treåringarna i Göteborg egentligen? Och vilken dag var varmast 2004? Svaren på frågorna finns i Statistisk årsbok för Göteborg som nu kommit i en ny upplaga. Där finns massor att hämta för kalenderbitaren, men även för andra som är intresserade av att få en bild av Göteborg i siffror.

De flesta uppgifterna i Statistisk Årsbok är från 2004, men i en del fall gäller uppgifterna 2005.

Båtmässan i topp

– Vi använder så färska uppgifter vi kan och som finns, men vill man ha löpande uppgifter efterhand då det kommer ut under året, så finns de på nätet, berättar Lutz Ewert på Göteborgs stads statistikgrupp.

En helt ny tabell presenteras i årets upplaga av årsboken. Det är en lista över de största publikmässorna 2004 på Svenska Mässan. Den toppas av Båtmässan (85.300 besökare), följt av Eurohorse (84.500), Bok- och Biblioteksmässan (74.400) och Turistmässan (44.500).

I övrigt är det mindre förändringar mot tidigare årsböcker.

Troligen äldst i landet

– Vi har ett kapitel vi kallar för Svenska storstäder, där man kan jämföra Göteborg med Malmö och Stockholm på en massa olika sätt, säger han.

Årsboken har en blygsam upplaga på 1.200, men webbplatsen, där den kan laddas ner i sin helhet, tillhör de mer besökta hos Statistikgruppen.

– Jag tror faktiskt att vår årsbok är den äldsta i landet, och har getts ut sedan 1902, säger Lutz Ewert.

Fotnot:
Statistisk Årsbok finns också på internet, där stadskansliets statistikgrupp fortlöpande uppdaterar med de färskaste siffrorna om Göteborg. Se länk nedan.