Bettan Byvald är årets mottagare av Forsa-priset.

“Jättehedrande”. Hallå där, Bettan Byvald, socialarbetare på socialförvaltningen Nordost, som fått Forsa-priset 2022, vad betyder det för dig att få priset?

– Åh, det är jättehedrande. Det är inte så många praktiker som fått just det här priset, så det känns gott för mig och mina kollegor att det sociala arbetet uppmärksammas.

Det är en hedersutmärkelse, men pristagaren får också 10 000 kronor, har du bestämt vad du ska göra för pengarna?

– Nej det har jag inte, det får jag grunna på.

Sporrar utmärkelsen dig i ditt fortsatta arbete och i så fall hur?

– Jag är nu i slutet av min karriär som socialarbetare, men jag hoppas att det inspirerar mina kollegor och skulle bli väldigt glad om det påverkar det sociala arbetet framöver.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Det som genomsyrar hela min socialarbetarresa är att jag jobbar nära dem vi är till för. Jag lyssnar och samtalar med människor och jag möter också kollegor från alla håll och kanter. Det har gjort mig till en klokare människa, en klokare socialarbetare som träffar mer rätt i det sociala arbetet.

Priset delas ut av Förbundet för forskning i socialt arbete, Forsa, och du har kontakt med forskningen i ditt arbete, hur?

 – När vi prövar olika saker och vägar inom det sociala arbetet, så har jag haft god kontakt med forskningen. Jag har alltid tagit hjälp och velat att det vi sysslar med blir utvärderat. Det tycker jag är väldigt viktigt, att vi kan göra förändringar som är beforskade, men också sluta att göra saker som inte fungerar så bra.

Bettan Byvald har varit socionom i ungefär 35 år och alltid utgått från Hjällbo