Fem prioriterade stadsdelar. En halv miljon kronor har öronmärks av social resursförvaltning för att motverka social oro och nyrekrytering till kriminella gäng i Göteborg. Pengarna kan sökas av föreningar och är tänkta att skapa bättre förutsättningar för mellanstadiebarns framtida möjligheter att välja väg.

Föreningar som jobbar i stadsdelarna känner ofta väl till sin omgivning. I föreningarna finns det dessutom vuxna människor som varken är föräldrar eller myndighetspersoner och som genom det kan hjälpa barnen att bli självständiga på ett sätt som andra inte alltid kan.

– Vi ser att det finns både behov och kompetens och med det här bidraget vill vi ge föreningar som redan jobbar med barn i mellanstadieåldern möjligheter att göra något utöver det som ryms i deras befintliga budget, säger Lotta Lidén Lundgren, enhetschef, Socialresursförvaltning/Stöd till social ekonomi.

Prioriterar fem stadsdelar
Föreningar från alla stadsdelar kan söka pengar, men Social resursförvaltning kommer att prioritera verksamheter som vänder sig till barn i stadsdelarna Västra Hisingen, Norra Hisingen, Västra Göteborg, Östra Göteborg och Angered. Detta för att de fem stadsdelarna, i dagsläget, bedöms ha större behov än andra.

– Vi har redan kontakt med föreningssamordnarna i de fem stadsdelarna och kommer, i de fall det behövs, att stämma av med dem när vi handlägger ansökningarna. säger Lotta Lidén Lundgren.

Viktigt med ett starkt föreningsliv
Det är stora skillnader i livsvillkor mellan olika stadsdelar i Göteborg, men det finns också en politisk vilja att utjämna orättvisorna. I det arbetet är ideella organisationer en av flera samverkanspartners.

2012 ingicks en överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och ideella organisationer. Målen med överenskommelsen är att stärka organisationernas självständiga och oberoende roll både som utförare och som talesmän för grupper som på ett eller annat sätt är marginaliserade.

– Vi hoppas att det här projektet, förutom att gynna barnen, även kommer ge näring åt mer samverkan i framtiden. Särskilt ser vi att föreningar med unga aktörer behöver stöd för att växa, säger Lotta Lidén Lundgren.