Skolor, förskolor och andra byggnader är i farozonen när biltjuvar tänder eld på bilen de just tömt. Fyra fall i Göteborg har på senaste tiden vållat skador för miljonbelopp, trots att bränderna upptäcktes tidigt.

– Det här är ett problem som oroar oss. Vi måste göra det svårare för biltjuvar att komma in med bilar nära husen, säger Karl-Gustaf Berglund, vd för Försäkrings AB Göta Lejon.

Oroväckande trend

– En bilbrand utvecklar en enorm hetta och kraft och kan väldigt lätt sprida sig till ett hus i närheten.

Att skolor, dagis eller andra kommunala hus drabbas av brandskador till följd av bilstölder är en oroväckande trend.

Tjuvarna vill kunna arbeta ostört med att muddra bilen. Och då väljer de ofta hus som ligger lite avskilt och har stora gårdar, till exempel skolor.

På bara ett par månader har Göta Lejon fått in fyra sådana fall – i slakthusområdet, en skola i Frölunda, två parkbodar samt en förskola i Tynnered.

Vill lysa upp fler platser

Göta Lejon försäkrar Göteborgs Stads alla fastigheter och arbetar även med information och utbildning för att höja säkerheten.

– Nu lägger vi ner mycket kraft på att lysa upp torg, skolgårdar och andra öppna platser för att göra det svårare för ljusskygga individer. Men vi måste också tänka på att inte anlägga parkeringsplatser i anslutning till husen och se till att gång- och cykelvägar inte fungerar som bilvägar, säger Karl-Gustaf Berglund.

Blir snabbt dyrt

– I första hand är det en fråga för stadsplanerarna, men även de som är ansvariga för skötsel och förvaltning av fastigheter bör fundera på vad man kan göra, kanske med hjälp av staket, betongklossar eller liknande

– För eld är farligt! Och kostnaderna sticker iväg väldigt snabbt. Branden i Frölunda kostade en kvarts miljon kronor, trots att det bara var ett skärmtak som fattade eld, säger Karl-Gustaf Berglund.