Idépunkten stärks som samlingsplats. Efter skottlossningarna i Biskopsgården har stadsdelens krisledningsgrupp beslutat att anställa fler stadsdelsvärdar och att Idépunkten på Friskväderstorget ska förstärkas som samlingsplats.

Krisledningsgruppen för Västra Hisingen aktiverades efter den första skottlossningen i onsdags i förra veckan, som krävde två unga mäns liv. Efter söndagens skjutning, där ingen människa tursamt nog kom till skada, kallade Göteborgs kommunstyrelse till krismöte med polis och räddningstjänst på måndagsmorgonen.

En rad åtgärder
Vid det mötet deltog Västra Hisingens socialchef Lena Säljö, som sitter i krisledningsgruppen. Och efteråt beslutade gruppen om en rad åtgärder för att öka tryggheten, bland annat att anställa flera stadsdelsvärdar.

Idag finns fyra stadsdelsvärdar i Biskopsgården. Nu kommer ytterligare några – hur många är oklart – att anställas för att ge stöd till boende i området.

Ber föreningarna hjälpa till
Dessutom ska Idépunkten förstärkas som samlingsplats på Friskväderstorget. Idépunkten är ett informationskontor, där man till vardags kan låna datorer, få hjälp med jobbansökan och lämna idéer och synpunkter om Biskopsgården.
Nu ska det också vara en plats dit de som vill hjälpa till att skapa trygghet i området kan komma. Och även en plats för de som känner sig oroliga och behöver stöd.

Stadsdelsförvaltningen går också ut och ber föreningarna i området att hjälpa till med nattvandring och helgaktiviteter. Man försäkrar att ”medarbetare som känner oro kommer fortsatt att få stöd och vid behov kommer extra personal att sättas in”.

Alla rektorer och förskolechefer ska träffas för att diskutera hur de ska möta barnen och öka tryggheten och socialchef Lena Säljö ska träffa Norra Hisingens, Lundbys och Social resursförvaltnings direktörer för att diskutera hur de kan hjälpa till.
Under tisdagen ska stadsdelens politiker planera hur de ska möta medborgarna för att diskutera vad som kan göras för att öka tryggheten i stadsdelen.