Vill fånga upp oro och frågor. Efter skottlossningarna i Biskopsgården ordnar nu stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen och polisen ett öppet möte i Sjumilahallen på måndag kväll, 16 september. Syftet är att prata om hur tryggheten kan bli bättre.

– Vi har fångat upp att invånarna väldigt gärna vill komma till tals med våra politiker och höra vad vi tjänstemän och polisen har att säga, säger socialchef Lena Säljö, som leder stadsdelens krisledningsgrupp.

– De vill få uttrycka sin oro. Och de vill prata om hur vi tillsammans kan göra så att det blir tryggare i Biskopsgården.

Det mest angelägna lär väl vara att få slut på skjutandet?
– Ja, men jag tror att man också vill prata om vad vi alla kan göra. Det finns mycket vi kan göra tillsammans, om vi pratar om det på ett bra sätt, säger Lena Säljö.

Syftet med mötet är också att informera om det aktuella läget efter den senaste veckans skottlossningar. Det kommer att finnas möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor.

– Vi behöver sprida korrekt information. Om vi inte gör det, blir det lätt en massa rykten som går, säger Lena Säljö.

– Och många har uttryckt att de vill att våra politiker ska vara synliga nu när det är jobbigt i vår stadsdel. Hur kan politikerna bidra till att det blir tryggare här?

”Vi anar att det kommer mycket folk”
Alla som bor och verkar i stadsdelen Västra Hisingen kan komma till mötet för att få information om det aktuella läget, lämna synpunkter och ställa frågor.

Lokalen i Sjumilahallen rymmer ungefär 300 personer.

– Vi anar att det kommer mycket folk, men hoppas att lokalen ska räcka till, säger Lena Säljö.

På mötet medverkar bland andra stadsdelsnämndens ordförande Håkan Persson (S), förste vice ordförande Birgitta Simonsson (M), andre vice ordförande Özgür Tasbas (MP).

Från polisen kommer Kjell Olsson, polisenhetschef på Hisingen, och från stadsdelsförvaltningen medverkar stadsdelsdirektören Torleif Larsson, socialchefen Lena Säljö, utbildningschefen Peter Johansson, kultur- och fritidschefen Michael Göransson och äldreomsorgschefen Monica Sörensson.