Som första stadsdel i Göteborg erbjuder Biskopsgården nu samtliga sina niondeklassare en betald praktikplats i sommar. Löftet gäller alla som går i nian och bor i Biskopsgården, även de som går i friskolor.

– Det här gör vi för att ungdomar tidigt i livet ska få möjlighet att skaffa sig en erfarenhet av arbetslivet, då känner de sig behövda, säger Roger Siverbrant på Äpplet JobCenter i Biskopsgården.

– Och om de känner sig behövda i samhället, ökar chansen att de upplever innanförskap i stället för utanförskap.

”Företagen har verkligen ställt upp”

Roger Siverbrant har lyckats få ihop 150 praktikplatser, de allra flesta i privata företag – restauranger, affärer, hotell och industrier – men även en del kommunala platser, till exempel förskolor, fritidshem och parkarbete.

– Företagen har verkligen ställt upp, de inser att detta är en bra grej. Många har varit jättehyggliga och gjort undantag från sina policys, till exempel affärer som i normala fall bara tar in ungdomar över 18 år, säger Roger Siverbrant.

Erbjudandet gäller max tre veckors praktik, så sommarlovet har delats upp i tre treveckorsperioder.

– Så även om man vill åka på semester med familjen, bör man kunna få tre veckors praktik om man är sugen på det, säger Roger Siverbrant.

Stadsdelen betalar lön och sociala avgifter

Niondeklassarna får arbeta sex timmar per dag och får en ersättning på 50 kronor/timme, inklusive semesterersättning.

– Stadsdelen betalar både lön och sociala avgifter, så företagen behöver inte betala något alls. Men allihop garanterar att det finns en handledare – en varm, fast hand som ser till att ungdomarna har att göra under de här sex timmarna och som intygar att de varit där och jobbat, säger Roger Siverbrant.

– Och det fina är att om praktiken faller väl ut, så får de här ungdomarna chans till extrajobb på kvällar, helger eller sommarlov i framtiden.

Totalt omfattas 260 niondeklassare av erbjudandet, de flesta går i Ryaskolan och Svartedalsskolan i Biskopsgården. Och med 150 platser säkrade, tror Roger Siverbrant att alla som vill, ska få en plats.

Första gången alla nior får chansen

– Men om intresset är större än så, skaffar vi fram fler platser, säger Roger Siverbrant, som ägnat mycket tid och kraft under våren på att sälja in idén hos arbetsgivarna.

– Jo, jag börjar snart se ut som en telefonlur, så mycket har jag ringt runt, säger han med ett skratt.

Om 100 niondeklassare nappar på erbjudandet, kommer det att kosta stadsdelen cirka 450.000 kronor.

Göteborgs Stad lottar varje år ut ett tusental sommarjobb och Biskopsgården har tidigare ordnat sommarpraktik till utvalda ungdomar, men detta är första gången man riktar ett generellt erbjudande till samtliga niondeklassare.