Harmoniska skolbarn leder till mindre skadegörelse. Därför har "Vinnarprojektet" i Biskopsgården fått totalt 225 000 kronor av det kommunala försäkringsbolaget Göta Lejon, som varje år delar ut cirka fem miljoner till skadeförebyggande projekt i staden.

Stadsdelarnas kostnader för inbrott, klotter och vandalisering uppgick till drygt 14 miljoner kronor 2008. Merparten avser glaskross och det är skolorna som drabbas värst.

– Vi vill förstärka det skadeförebyggande arbetet hos våra kunder. Därför ger vi cirka fem miljoner i bidrag varje år, till åtgärder eller projekt som vi bedömer sänker kostnaderna för skadegörelse på sikt, säger Katarina Olsson, samordnare på försäkringsbolaget Göta Lejon.

Samtal och nätverk

38E8.jpgAv dessa fick ”Vinnarprojektet” 125.000 kronor i år, och 100.000 kronor för startåret 2008. Projektet vänder sig till skolbarn i årskurs fyra och satsar på samtal, diskussioner och nätverk på bred front för en mer harmonisk skolmiljö. Huvudtanken är att få både elever och föräldrar att förstå hur viktigt det är att gå i skolan – och trivas där.

– Vi träffar en-två fjärdeklasser per skola. Först pratar vi om vad som fungerar bra i klassen, och vad som skulle kunna bli bättre. Därefter kallar vi till ett möte med barn, lärare, föräldrar och annan skolpersonal och diskuterar vidare, berättar samordnaren Christer Jonason.

Tar fram konkreta åtgärder

Efter mötena bildas arbetsgrupper, som tar fram konkreta åtgärder att jobba med. Det kan handla om hur man skapar lugn och ro på lektionerna, eller undviker bråk på rasterna.

– Vi tycker att det är ett intressant projekt. Biskopsgården jobbar väldigt bra med ungdomsfrågor över lag, säger Katarina Olsson.

Bidragen har delats ut sedan 1991 och går till vitt skilda verksamheter. En hel del pengar går till teknik inom de fastighetsägande förvaltningarna, som till exempel brandlarm, belysning, papperskorgar och okrossbart glas. Men flera andra projekt inom stadsdelsförvaltningarna premieras också, ofta kopplade till ungdomsfrågor.

Kan ansöka själva

Verksamheterna kan själva ansöka om bidrag, men Göta Lejon delar också ut pengar på eget initiativ.

– Det bygger på att de själva måste driva och delfinansiera projektet. Sedan gör vi uppföljningar och tar del av rapporter. Goda projekt vill vi gärna framhålla så att fler följer efter, säger Katarina Olsson.

3388