Nytt medborgarlöfte för ökad trygghet. Under torsdagen presenterar polisen och stadsdelsförvaltningen tillsammans med flera nya aktörer ett förnyat och utökat medborgarlöfte för att skapa trygghet i Biskopsgården.

– Löftet är att vi ska fokusera på att arbeta mot problemet med gängrelaterat våld i offentliga miljöer, säger Anna Lindeborg på stadsdelförvaltningen Västra Hisingen.

Förra året presenterade polisen och stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen ett så kallat medborgarlöfte, som består av konkreta satsningar för att motverka gängrelaterat våld i offentliga miljöer. Medborgarlöften löper ett år i taget och nu förnyas och utvecklas medborgarlöftet från förra året.

Möte
– Ett medborgarlöfte är ett åtagande som stadsdelen och polisen tillsammans med övriga inblandade aktörer gör för invånarna i syfte att minska ett problem som skapar otrygghet. Ett medborgarlöfte innehåller flera aktiviteter som de inblandade åtar sig att ta hand om för att lösa det specifika problemet, säger Anna Lindeborg, som är utvecklingsledare på Trygg i Västra Hisingen, som är stadsdelens övergripande trygghetsarbete och samverkan med poliser.

Öppna torgmöten
Medborgarlöften finns runt om i hela Sverige och avges oftast av polisen, men också – som i fallet med Västra Hisingen – tillsammans med kommunen och andra aktörer.

– Det gängrelaterade våldet i offentliga miljöer skapar stora problem i stadsdelen. Framförallt känner många av våra invånare en väldigt stor otrygghet där de bor, och vi har ett ansvar och en skyldighet från kommunens och polisens sida att arbeta med de här frågorna. Just de här problemen har belysts under en längre tid i Biskopsgården, från flera håll. Det är viktigt att visa att vi tar det på allvar och försöker göra något åt det, säger Anna Lindeborg.

Under ett öppet torgmöte på Friskvädertorget under torsdagen presenteras det förnyade och gemensamma medborgarlöftet av Västra Hisingens stadsdelsförvaltning, polisen och de nya samarbetsaktörerna Bostadsbolaget, Kriminalvården och Räddningstjänsten och ambulanssjukvården på Sahlgrenska.

Nytt invånarråd
En nyhet i det förnyade medborgarlöftet är det invånarråd som startas i Biskopsgården.

– Rådet kommer framförallt att bestå av invånare från Biskopsgården men också polis och tjänstepersoner från stadsdelen. Vi ska där diskutera hur vi kan arbeta tillsammans för att öka tryggheten. I rådet lyfts idéer, tankar och förslag på konkreta åtgärder på hur vi gemensamt kan lyfta Biskopsgården.

Flera aktiviteter och stödinsatser ingår i medborgarförslaget. Polisen utlovar bland annat ökad närvaro i Biskopsgården och fortsatta insatser mot narkotika. Stadsdelsförvaltningen kommer att förstärka arbetet som pågår i att stötta barn och unga som riskerar att hamna i gängkriminalitet.

Det kommer även att tillsättas mer resurser till att få fler att lämna en kriminell livsstil. Bostadsbolaget anställer trygghetsvärdar i Norra Biskopsgården som kommer finns i området på kvällar och helger. Alla barn i årskurs 8 i Biskopsgården kommer få gå en blåljusutbildning, som ordnas av räddningstjänsten, ambulanssjukvården och polisen.

– Medborgarlöftet är ett sätt att berätta om våra specifika satsningar mot gängkriminalitet. Utöver det arbetar stadsdelsförvaltningen för att skapa jobb till de som bor här, att fler barn ska gå ut skolan med godkända betyg och att unga ska ha en meningsfull fritid. Alla människor har rätt att känna sig trygga där de bor och kunna utvecklas och leva ett bra liv i Biskopsgården, säger Anna Lindeborg.

Torsdagens torgmöte på Friskväderstorget är det första av tre. 6 och13 mars är det nya informationsmöten på Vårväderstorget respektive Länsmanstorget.