Utmanande uppdrag väntar. Suleika, Homa, Ali och Amir bor i Biskopsgården och känner området som sin bakficka. Nu ska de som stadsdelsvärdar arbeta för och med unga i Biskopsgården ett halvår framöver.

Alla fyra har på olika sätt arbetat med att motivera och stödja barn och unga i stadsdelen tidigare. Det är nu andra gången som stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen anställer fyra unga från stadsdelen med uppdraget att skapa en positiv stämning, trygghet och framtidshopp bland unga.

Suleika vill få fler tjejer att engagera sig
– Vi kanske inte skapar världsfred på en gång men jag tror på att det positiva smittar, säger Ali Köse som är en av de fyra nyrekryterade stadsdelsvärdarna. Lyckas jag övertala två ungdomar till något positivt så kan de i sin tur övertala två andra och så sprider det sig.

Suleika Abdi Bashir, som utbildar sig till sjuksköterska, vill arbeta för att få fler tjejer att engagera sig i olika fritidsaktiviteter.

– Killar får ofta all uppmärksamhet men det vill jag ändra på.

En erfarenhet för framtiden
Stadsdelsvärdarna kommer att utgå från Vårväderstorget, men de har kartlagt 15 strategiska platser där många unga finns. Mellan dessa platser kommer stadsdelsvärdarna att vandra beroende på behov. Platserna är torgen i stadsdelen, olika skolor, kyrkan, moskén, föreningars lokaler och fotbollsplanerna.

– Det kommer vara en ny dag varje dag, säger Suleika Abdi Bashir och menar att ingen dag på jobbet kommer vara lik den andra.

Tanken med uppdraget är att det ska vara ett tillfälligt arbete som ska bidra till att skapa trygghet i stadsdelen och ge en erfarenhet för framtida arbete eller utbildning.

De förra stadsdelsvärdarna gjorde stora insatser med att finnas för ungdomarna i sorgen efter dubbelmordet i höstas. På så sätt kan det ibland vara ett svårt uppdrag. För att få stöd i arbetet kommer stadsdelsvärdarna att ha fältassistenterna som handledare och de kommer även att få stöd i arbetet med att möta ungdomarna.