Som första stadsdel i Göteborg startar nu Biskopsgården ett eget brottsoffercentrum. Det invigs på torsdagen och riktar sig till ungdomar mellan sju och 16 år som blivit utsatta för brott. "Vi vet att det finns ett stort mörkertal kring unga brottsoffer", säger Christer Jonasson, samordnare för Nätverkslaget i Biskopsgården.

Det nya brottsoffercentrat erbjuder stöd och rådgivning. Ungdomarna kan komma på enskilda samtal eller tillsammans med sina föräldrar. Även närstående, vittnen eller professionella kan vända sig hit.

Får hjälp av erfaren skolpräst

Sedan länge finns ett stödcentrum för unga brottsoffer i centrala Göteborg. Men Biskopsgårdens nya verksamhet ska inte konkurrera med den.

– Vår målgrupp är yngre än målgruppen för den centrala stödcentrat. De ungdomar vi vänder oss till tar sig helt enkelt inte in till stan. Möter vi däremot ungdomar som kan åka in till det centrala stödcentrat hänvisar vi dem självklart dit, säger Christer Jonasson.

Han är en av fem socialarbetare som vid sidan av sina ordinarie tjänster kommer att arbeta på centrat, som dessutom får hjälp av en skolpräst med lång erfarenhet i området.

Att barn i sju-tioårsåldern utsätts för brott är dessvärre inte ovanligt. Främst handlar det om så kallad bötning, eller utpressning, att barn hotas eller får stryk av någon som är ute efter deras pengar eller mobiltelefoner.

Tufft och tungt att sätta ord på rädslan

5A7E.jpg
– Bötningen är utbredd över hela stan, inte bara i Biskopsgården. Våra kollegor som jobbar ute på fältet och i skolorna möter ofta utsatta barn, så vi vet att det finns ett behov av stöd. Det är tufft och tungt för barnen att hitta någon att prata med om vad de upplevt, att sätta ord på rädslan, säger Christer Jonasson.

Han påpekar att det inte handlar om att övertyga brottsoffren om att polisanmäla, utan främst om att lyssna och ge stöd.

– Och när de är så unga, vill vi helst att föräldrarna är med också. Vi håller inte till på socialkontoret, utan har en lokal på Treröseskolan som samlingspunkt. Men vi har tillgång till andra lokaler och tänker träffa de unga och deras föräldrar på ställen där de kan känna sig trygga och säkra, säger Christer Jonasson.

Centrat får ett eget telefonnummer dit utsatta barn kan ringa, tel 020-997 997.

Har planer på ”Våga vittna”-program

– Det är inte bemannat hela tiden, men vi lyssnar av med jämna mellanrum och ringer tillbaka till dem som hör av sig, säger Christer Jonasson.

Han hoppas kunna marknadsföra det nya stödcentrat på fritidsgårdar och skolor.

– Vi har tänkt oss att bli en naturlig del av vissa teman ute i skolorna, till exempel i ämnet livskunskap, eller när man läser om empati, brott och straff. Vi har redan fått inbjudningar till skolor i höst och har också planer på ett ”Våga vittna-program”, berättar Christer Jonasson.

Brottsoffercentrat ska även visa upp sig på Biskopsgårdens dag, lördag 31 maj.

Fotnot:
Den officiella invigningen hålls klockan 15, torsdag 22 maj, Brottsoffercentrum, Treröseskolan, Mildvädersgatan 7.