Lundby, Torslanda, Centrum och Askim och Lärjedalen är de stadsdelar som väntas växa mest under åren fram till 2009. Biskopsgården och Bergsjön väntas istället minska sin befolkning. Det visar den årliga befolkningsprognosen för Göteborg.

– Till och med 2003 hade de nordöstra stadsdelarna Gunnared, Lärjedalen och Bergsjön en stor nettoinflyttning, men förra året vändes den till en utflyttning, totalt cirka 700 personer, berättar Lutz Ewert på stadskansliets statistik- grupp som precis har lagt fram den årliga befolknings- prognosen för Göteborg.

En förklaring kan vara att allt fler i de nordöstra stadsdelarna ”tar ett steg i bostadskarriären” och väljer att flytta till andra områden i Göteborg.

”Har sett trenden i några år”

– Vi har till exempel sett en stor inflyttning till Kortedala från Bergsjön. I Bergsjön kommer utflyttningen att synas tydligast i nordost, eftersom där inte byggs nya bostäder, konstaterar Lutz Ewert.

Men i Gårdsten och Lärjedalen byggs nya bostäder. Så tillsammans med en befolkningsstruktur med få gamla och många i barnafödande åldrar innebär det att de nordöstra stadsdelarna inte kommer att minska sin befolkning framöver.

– Men de kommer att få en betydligt långsammare ökningstakt än hittills, säger Lutz Ewert.

Göteborgs centrala stadsdelar upplever rena babyboomen. På några år har antalet nyfödda ökat med 50–60 procent i Centrum, Örgryte och Linnéstaden. Ökningen är påtaglig. I Centrum föddes 757 barn förra året, mot 517 år 2000. Motsvarande siffror i Örgryte är 508 (365) och i Linnéstaden 545 (372).

– Vi har sett trenden i några år och trott att den skulle avta. Men det fortsätter att öka lite varje år, vilket har överraskat oss, kommenterar Lutz Ewert.

Tecken på avmattning

Uppenbarligen väljer unga familjer att stanna kvar i de centrala stadsdelarna även när man får barn, i stället för att flytta till områden som av tradition anses mer barnvänliga.

– Man kan spekulera i att det beror på till exempel bostads- brist eller att man inte haft de ekonomiska förutsättningar- na att flytta. Vi ser i alla fall inte motsvarande ökning i födelsetal i övriga stadsdelar, konstaterar Lutz Ewert.

Han tror dock att kulmen på det ökande barnafödandet är nådd nu.

– Nu finns det flera tecken som tyder på en avmattning, till exempel har SCB sett att fruktsamheten minskat i storstäderna under året.

Nya bostäder i Lärjedalen

De stadsdelar som väntas växa mest under åren fram till 2009 är Lundby, Torslanda, Centrum och Askim samt Lärjedalen – trots att Lärjedalen haft en nettoutflyttningen på senare år.

– Prognosen bygger på att Lärjedalen är den stadsdel som brukar ha det största födelseöverskottet, cirka 250 personer fler som föds än som dör varje år, och att där planeras många nya bostäder, säger Lutz Ewert.

De stadsdelar som väntas minska sin befolkning fram till 2009 är framför allt Biskopsgården och Bergsjön.