Många förslag och önskemål. Det öppna mötet började med en tyst minut för att hedra offren för skottlossningen på Väderilsgatan. Därefter var det många som tog chansen att göra sin röst hörd om situationen i Biskopsgården.

Ungefär 300 personer kom till det öppna mötet i Sjumilahallen på måndagskvällen. Det var delvis upprörda känslor och det kom också många synpunkter och idéer om vad som behövs göras i Biskopsgården för att öka tryggheten. Man tycker att arbetslöshet, fattigdom, brist på bostäder och segregation är orsaker till otryggheten i området.

Stadsdelsnämndens ordförande Håkan Persson (S), sa att det är stora frågor som inte enbart kan lösas lokalt i stadsdelen. Men han betonade vikten av att fortsätta samtala. Han sa också att politiker och tjänstemän nu ska läsa alla förslag som många hade lämnat i förslagslådorna som fanns runt om i lokalen.

Ny fritidsverksamhet öppnar i höst
Vad som också kom upp på mötet var att ge ungdomarna något att göra. Det kom önskemål om fler fritidsgårdar men också lärlingsplatser och praktikplatser för att unga ska komma in i arbetslivet.

Politikerna passade på att berätta om den nya fritidsverksamheten på Blåsvädersgatan nära Vårväderstorget. Den öppnas under hösten och vänder sig till unga i åldern 16-20 år. Just nu planeras verksamheten tillsammans med ungdomarna.