Offer hedras med tal och ljuständning Göteborgs Stad uppmärksammar Black ribbon day på söndag 23 augusti. Tidigare år har det varit ett publikt arrangemang, i år blir det annorlunda på grund av covid-19. Kommunfullmäktiges ordförande Anneli Rhedin håller tal och tänder ljus i en film som går att se på Göteborgs Stads Facebooksida.

Black ribbon day är sedan 2009 EU-parlamentets officiella minnesdag för alla som fallit offer för totalitära regimer. Göteborgs Stad har uppmärksammat dagen både  2018 och 2019 på stadsbiblioteket.

– På grund av pandemin har vi valt att ställa in det publika arrangemanget. Men vi vill ändå betona vikten av att uppmärksamma Black ribbon day för att minnas och hedra alla offer på ett värdigt sätt, säger Anneli Rhedin.

Uppmärksammar pågående kränkningar av mänskliga rättigheter

Hon säger att Göteborgs Stad samtidigt respekterar de göteborgare som flytt från totalitära och auktoritära regimer och att staden också uppmärksammar kränkningar av mänskliga rättigheter som pågår och som har pågått.

Göteborgs Stad uppmärksammar dagen med en film som bland annat läggs ut på stadens Facebooksida på söndag 23 augusti. Filmen kommer också att gå att se på goteborg.se. Anneli Rhedin håller ett kortare tal och tänder ett ljus.

– Jag berättar varför vi högtidlighåller dagen, lite bakgrund, och jag trycker mycket på att vi med värdighet och opartiskhet måste hedra dem som fallit offer, det är mitt budskap.

Det är Levande historia i Göteborg som står bakom dagen i Göteborg. Nästa år tar kulturförvaltningen över ansvaret. Av Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö, är Göteborg den enda som uppmärksammar Black ribbon day.