Nu är tiden ute för de närmare 60 lindarna på Bohusgatan, och de få kvarvarande utanför Handelshögskolan i Göteborg. I början av april ska lindarna, som i en del fall är över 80 år, bort och ersättas av lönnar.

Det är inte bara människor som blir sönderstressade. Även träd kan bli det. Och då drabbas de lättare av sjukdomar och insektsangrepp. När det gäller lindarna är det en svampsjukdom som drabbat träden de senaste åren.

”Mer harmonisk bild”

– Totalt handlar det om någonstans mellan 70 och 80 träd, varav ett 60-tal finns på Bohusgatan, säger stadsträdgårdsmästare Lars Johansson.

Förvandlingen är också en del i ett förändringsarbete som ska skapa bättre balans och harmoni bland träden i Göteborg.

– En del av lindarna har genom åren bytts ut mot yngre träd på Bohusgatan och det har gjort att det är en väldig spridning i ålder på lindarna. Därför byts nu de olikgamla lindarna mot lönnar som alla har samma ålder. Det ger en mer harmonisk bild med en jämn åldersstruktur, säger han.

Nu är inte lönnarna heller direkt purunga. De har ett stamomfång en bit upp på stammen på 20-25 centimeter och är flera år gamla.

Vackert höstträd

Lönnen har flera likheter med linden som att den har en stor krona. Dessutom är lönnen väldigt vacker på hösten med sina färger.

– Linden är annars ett bra stadsträd, men det har nästan blivit för många lindar i stan genom åren, säger Lars Johansson.

För att skapa bättre förutsättningar för träden på lite längre sikt arbetar Lars Johansson nu i en arbetsgrupp som ska ta fram en trädpolicy. I gruppen finns representanter från de förvaltningar som stöter på träd i vardagen, till exempel när det grävs.

– Många vet inte att träd behöver stort utrymme under mark för att må bra. Avkapade rötter får träden att må dåligt, säger han.

Arbetet på Bohusgatan och vid Handelshögskolan beräknas ta några veckor.