Skolan är slut. Snabbt fylls hela biblioteket i kåkstaden West End med skolbarn i sina prydliga uniformer. De gör sina läxor, letar efter böcker och söker fakta. Kön till kopieringmaskinen växer. Några unga killar får hjälp av en bibliotekarie att hitta en bok för sin biologiuppgift. Trots att det är smockfullt så är det skapligt tyst. Så här ser vardagen ut i de flesta bibliotek i Nelson Mandela Metro.

– Biblioteken i Sydafrika är väldigt viktiga som uppehållsrum för barn och ungdomar, så att de överhuvudtaget har någonstans att ta vägen. De är också viktiga som studierum. Barnen har ingen plats att sitta hemma och läsa, berättar Margareta Rossing på Stadsbiblioteket i Göteborg. Hon är en av fyra bibliotekarier från Göteborg som förra året besökte Nelson Mandela Metro.


4A5E.jpg

Sedan tre år har biblioteken i Göteborg och vänorten Nelson Mandela Metro ett samarbete. Kollegorna utbyter kunskap och inspirerar varandra. Biblioteken har haft utställningar om ländernas författare och kultur. Stadsbiblioteket i Göteborg har haft en rad olika afrikanska arrangemang.

Inspirerar till Afrikaveckor

– Ett sådant samarbete och sådana möten föder alltid nya tankar. Vi var otroligt inspirerade när vi kom tillbaka, berättar Margareta Rossing.

Det har också göteborgarna kunnat märka på Stadsbiblioteket i Göteborg. Kulturnatta i höstas gick helt i Afrikas tecken. På sportlovet var det en Afrikavecka på barn- och ungdomsavdelningen, bland annat med afrikansk dans i ett samarbete med Musikhögskolan. Böcker av sydafrikanska författare har lyfts fram och alla avdelningar har gjort utställningar. Just nu är det en om afrikanska dockor.

Biblioteken har central roll

Biblioteken i Sydafrika har en oerhört central roll för kultur och utbildning. Skolan skulle ha svårt att klara sig utan dem eftersom det nästan inte finns några skolbibliotek. Det är till och med så att nya skolor ofta byggs i närheten av ett bibliotek. Sydafrika är en ung nation. I Nelson Mandela Metro är 38 procent yngre än 20 år vilket innebär väldigt många skolbarn. Få har Internet hemma så biblioteket är den i särklass viktigaste platsen att skaffa kunskap på. Ute i kåkstäderna är biblioteken som en ö i ett hav av fattigdom och brist på kultur.


6812.jpg

– Biblioteken värderas högt och människor använder dem för kulturaktiviteter. Det finns inte många anläggningar för rekreation i kåkstäderna så biblioteken är viktiga, berättar Gavin Barry, biträdande bibliotekarie i Nelson Mandela Metro.

Samtidigt brottas biblioteken med för lite resurser och för få anställda. Men personalen är mycket engagerad.

– Vi är väldigt stolta. Trots nerdragningar har vi fortsatt kunna ha alla bibliotek öppna. Personalen är helt fantastisk, säger Mellisant Emslie, biträdande bibliotekarie i Nelson Mandela Metro.

Mycket att lära av Göteborg

Gavin Barry är imponerad över alla de resurser som finns på biblioteken i Göteborg. Det gäller datoriserade boklånesystem, Internetuppkopplingar och bokbussarna. Men även barnkulturen och tillgängligheten för funktionshindrade intresserar de sydafrikanska bibliotekarierna.


2F1C.jpg

– Jag lärde mig en massa om bibliotekens verksamhet för barn. Göteborg har så bra idéer när det gäller barnboksstunder, högläsning, och hur man når och attraherar unga, säger Zintle Mahleka, bibliotekarie på Walmer Library och som besökt Göteborg.

– Det är väldigt viktigt att hålla barnen sysselsatta. Det är svårt i våra kåkstäder så det är viktigt att de lär sig att läsa böcker, menar Zintle Mahleka.

Det finns också kulturella skillnader i hur vi svenskar och sydafrikaner använder biblioteken.

– I Sydafrika har de inte alls den traditionen att de läser skönlitteratur. Allt är så inriktat på utbildning. Det blir mycket skolböcker och faktaböcker, säger Madeleine Bergmark på Stadsbiblioteket som besökt Nelson Mandela Metro.


746A_2.jpg

– Jag lärde mig en hel del, speciellt när jag besökte biblioteket i Hjällbo. De hade program för att lära invandrarna svenska och de hade en ungdomsgrupp. Jag vill också starta en ungdomsgrupp här, säger Elizabeth Müller som är chef på huvudbiblioteket i Uitenhage som är en av kommunerna som ingår i Nelson Mandela Metro.

Det handlar om att vara tusenkonstnärer för att få ihop pengar till verksamheten och nya böcker. Elizabeth Müller har startat en vänförening, ”Friends of the library”. Medlemsavgiften går till nya böcker. Dessa kostar en rand att låna för dem som inte är medlemmar. Biblioteket säljer också äldre böcker för att få in pengar till nya böcker. Ibland doneras också böcker till biblioteket. Frivilligarbetare plastar in de nya böckerna.

Istället för bokbuss

Det finns 22 bibliotek i Nelson Mandela Metro. Men det räcker inte för att nå en del av de allra fattigaste kåkstäderna som ligger i utkanterna av staden. En gång i veckan åker därför istället biblioteket ut till de boende på ett par ställen. I Kleinskool har den katolska kyrkan, St Pauls Catholic church, sedan drygt tio år låtit biblioteket låna en lokal för att ha öppet några timmar en dag i veckan.


45EE.jpg

Ungdomar och kvinnor med barn kommer dit för att lämna böcker och låna nya. Det här är deras enda chans att hitta något att läsa. De skulle inte ha råd att köpa något. De har ofta varken el eller vatten i sina små skjul. Arbetslösheten i Kleinskool närmar sig ofattbara 100 procent. Här skulle en bokbuss från Göteborg vara som en dröm.

Ömsesidigt utbyte

Samarbetet mellan de två vänorterna bibliotek är ett ömsesidigt utbyte. Kollegorna från Göteborg har också saker att lära.

– Rent mänskligt och socialt så har vi mycket att lära. Man ser också att de kan göra väldigt mycket av väldigt lite, säger Anita Sindler som är chef på Stadsbiblioteket och som besökt Nelson Mandela Metro.

– Man får sig en tankeställare. Man kan tänka tvärtom ibland. Vi behöver ju inte tänka precis så som vi alltid gör. Det finns ju andra sätt att agera på, säger Madeleine Bergmark.

Samarbetet mellan biblioteken i Göteborg och Nelson Mandela Metro är mycket gott och det kommer att fortsätta de kommande tre åren. Enligt barnbibliotekarien Ann Ekdahl, som själv besökt Sydafrika, har Stadsbiblioteket i Göteborg ett förslag på ett läsprojekt mellan skolor i de två städerna. Elever på högstadiet och gymnasiet läser varandras skönlitterära författare. Det skulle vara ett sätt att få eleverna från respektive land att lära sig mer om hur man tänker och lever i ett annat land.


73C2.jpg