Är du hemlös och utan både jobb och boendereferenser är förutsättningarna att få en ny, egen bostad minimala. Men det nyss avslutade projektet Bonätet i Hammarkullen gav ändå ensamstående, hemlösa kvinnor med barn chansen till en bostad, och de tog den.

– Huvudsaken har varit att ge barnen en bra start i livet, och de förutsättningarna har definitivt förbättrats, säger Thomas Steiner, boendesekreterare och en av två projektledare för Bonätet i Hammarkullen.

”Friska utan sociala problem hamnar mittemellan”

Projektet startade för två år sedan i syfte att fånga upp de ensamstående kvinnor i stadsdelen som var hemlösa, det vill säga deras boendesituationer hängde på andras godtycke och var ingen långsiktig lösning.

Ingen av kvinnorna var uteliggare men de hade ingen egen bostad, på grund av skilsmässa, att de flyttade hemifrån, från sina trångbodda föräldrar, eller att de blivit utskrivna från behandlingshem eller liknande utan att ha någonstans att ta vägen,

– För socialtjänsten är detta ofta en problematisk grupp, eftersom de är mest vana vid att hantera människor med missbruksproblem eller psykiska sjukdomar. För dem finns Altbo, men för de här friska, ensamstående kvinnorna, utan andra sociala problem men ofta med utländsk bakgrund, finns vanligtvis inga sådana alternativ utan de hamnar mittemellan. Ett stigmatiserade som inte minst drabbar barnen, säger Thomas Steiner.

Positiva följdeffekter

Projektet gick därför ut på att vända på den vanliga tågordningen, då man i Göteborg vanligtvis inte får ett bostadskontrakt om man är utan fast inkomst eller saknar referenser från tidigare boende.

Tillsammans med den privata fastighetsförvaltaren Newsec och kommunala Bostadsbolaget har socialtjänsten nu istället vänt på kuttingen och tillhandahållit en trygg bostad först, så har de övriga problemen lättare kunnat lösas efterhand.

– Till en början har socialtjänsten stått som garant för alla kostnader som kan uppstå i anknytning till boendet men allteftersom familjernas totala livssituation stabiliseras går ansvaret alltmer över till dem själva. De familjer som kom med i projektets inledningsfas är nu aktuella för att ta över kontrakten i eget namn, säger Thomas Steiner.

Den här lösningen har inneburit en stabilitet och trygghet för familjerna som har fått positiva följdeffekter.

Socialtjänsten slipper betala för dyra korttidsboenden

– Det har gått fantastiskt bra, de nio kvinnor som har deltagit i projektet har vuxit både som människor och föräldrar och relationen till barnen har stärkts. Barnen har kunnat gå kvar i samma skola och få långvariga kamrater, vilket de inte fått tidigare när de tvingades flytta runt bland släkt och bekanta, säger Thomas Steiner.

Nu är projektet, som finansierades av Socialstyrelsen, slut men en fortsättning är definitivt aktuell. Även ekonomiskt är metoden en bra affär då socialtjänsten slipper köpa in dyra kortsiktiga boenden.

– Nu ska vi först följa de här familjerna tills de har klarat sig fram till egna förstahandskontrakt, sedan är bostadsbolagen så nöjda att de liksom vi vill att det här arbetssättet ska ingå i socialtjänstens ordinarie verksamhet i framtiden, säger Thomas Steiner.