Rådhuset byggs om. Borgerlig vigsel i Göteborg har länge varit detsamma som rådhuset vid Gustaf Adolfs torg. Men rådhuset ska byggas om för att kunna hysa stadens politiska ledning. I morgon, lördag 19 maj, flyttar vigslarna till Dicksonska palatset vid Heden.

– Vi flyttar från rådhuset så att de första paren kan vigas i Dicksonska palatset på lördag, säger Jenny Allert, koordinator på stadsledningskontoret.

Hon och kollegan Niklas Hall håller i administrationen av de borgerliga vigslarna i Göteborg, ett arbete som blev enklare i februari 2011. Då blev det nämligen möjligt för bröllopsparen att själva boka sin stora dag på webben.

– Den nya e-tjänsten har förenklat vårt arbete och också gjort det bättre för dem som ska gifta sig, de ser lätt vilka dagar och tider som är lediga och kan boka dem på nätet direkt.

– Det har gått väldigt smidigt under det här året, vi har fått mycket positivt gensvar. Och inga tekniksammanbrott, säger Jenny Allert.

Minskade förra året
Bröllopsparen kan välja mellan 23 vigselförrättare, varav åtta kommunalråd. Och på senare år har de borgerliga vigslarna ökat stadigt i Göteborg, men under 2011 blev det en liten minskning. Totalt 1.656 vigslar, jämfört med 1.746 året under 2010.

– Vi hade 1.240 par i rådhuset och 416 på andra platser, så kallade privata vigslar, berättar Jenny Allert.

Hon tror att minskningen kan bero på att många giftaslystna, som inte vill vänta, vänder sig till en grannkommun när de inte får den dag de tänkt sig.

– Vi har haft i snitt två månaders väntetid till rådhuset. Många vill inte vänta så länge, utan tar kontakt med en grannkommun där trycket inte är lika hårt.

Av de 1.656 borgerliga vigslarna förra året var 56 samkönade. Där finns inget att jämföra med eftersom den uppgiften inte noterats tidigare.