I februari blir Göteborg mötesplats för borgmästare från hela världen. World Mayors' Conference on Drugs heter konferensen som ska slå ett slag för fortsatt strikta narkotikalagar. Mellan 250 och 350 deltagare väntas till mötet 5-6 februari 2009.

Värdar för konferensen är Göteborgs Stad och samarbetsorganisationen European Cities Against Drugs (ECAD), som verkar för en restriktiv och humanistisk narkotikapolitik.

Tänkt att utmynna i ”Göteborgsdeklaration”

Göteborg har varit med i ECAD sedan starten för 15 år sedan och har nu tagit på sig uppdraget att arrangera konferensen i lagom tid före FN:s generalförsamlings särskilda session om narkotikafrågor i mars 2009.

– FN håller en sådan session vart tionde år. Konferensen i Göteborg ska vara ett stöd för FN:s narkotikakonventioner, som klart pekar ut vilka droger som inte ska vara tillåtna, säger Kristina Jung, planeringsledare på stadskansliets välfärdsgrupp.

Konferensen i Göteborg är tänkt att utmynna i en ”Göteborgsdeklaration”, där deltagarna uttalar sitt motstånd mot en liberalisering av narkotikalagarna. I flera länder och städer finns krafter som verkar för att vissa droger, till exempel cannabis, ska vara lagliga.

Politiker och talare från hela världen

– Nederländerna har gått längst med sina offentliga ”coffee shops”. Men även England och Schweiz har mjukat upp reglerna, där åtalas inte längre personer som grips med cannabis, säger Kristina Jung.

Normalt håller ECAD borgmästarkonferenser en gång per år, men denna blir speciell eftersom det kommer folk även från Amerika, Asien och Afrika.

61F4.jpg
– Vi har bjudit in både politiker och talare från i stort sett hela världen, bland annat Kina, Sydafrika och flera länder i Latinamerika, berättar Kristina Jung.

FN:s högste tjänsteman för narkotikabekämpningen, italienaren Antonio Maria Costa, har redan bekräftat att han kommer till Göteborg.

De inbjudna är politiker med makt

Titeln borgmästare innebär inte riktigt samma sak som i Sverige. Här är borgmästaren oftast kommunfullmäktiges ordförande, en person som inte har så stor politisk makt utan mer representativa uppdrag.

– Nej, borgmästarna som vi bjudit in är politiker med makt, de som ”styr staden”. Alltså kommunalråd eller kommunstyrelsens ordförande i svenska termer, säger Kristina Jung.

Kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson har skrivit under inbjudan till konferensen, men initiativet har tagits av Dario Espiga, ordförande i sociala resursnämnden och ansvarigt kommunalråd för sociala frågor.

Var i Göteborg konferensen ska hållas är ännu inte bestämt. Det beror bland annat på var man bäst kan lösa frågan med en mängd simultantolkar.

Kostnaden för konferensen beräknas till cirka 1,5 miljon kronor.