Göteborgs representationshus Börsen, där även kommunfullmäktige har sina sammanträden, har fått allvarliga sprickor på grund av ojämna sättningar i marken. Nu krävs omfattande och kostsamma grundförstärkningar, ett arbete som kan kräva att huset stängs för all verksamhet i upp till ett år.

År 1844 la kung Oscar I grundstenen på plats för det hus som fem år och 450.000 riksdaler silvermynt senare stod klart på Gustav Adolfs torg. Tyvärr lades stenen, och huset, på ett väl sluttande lager av lera.

Ett omfattande arbete väntar

– Vid Rådhuset är lerdjupet tio meter, exakt hur djupt det är under Börsen vet vi inte, men man uppskattar det till ungefär 50 meter. I vilket fall är det den lutningen som gör att marken under Börshuset har fått ojämna sättningar, vilket i sin tur orsakat sprickor i huset, säger Leif Svensson på kommunala fastighetsägaren Higabgruppen.

7D92.jpg
Han håller just nu på att samla in allt underlag som snart ska leda till ett beslut om hur renoveringen av den anrika byggnaden ska gå till.

– Det är ett omfattande arbete som väntar, där man måste kartlägga alla bärande konstruktionsdelar, som väggar och pelare, innan man öppnar upp golvbjälklaget i bottenplanet. Sedan får man slå ner stålpålar mellan murarna och förbinda dem med stålok som kan hjälpa till att bära upp byggnaden, säger Leif Svensson.

Kan kosta flera tiotals miljoner

Hur lång tid och till vilket pris arbetena ska utföras är än så länge för tidigt att säga.

– Det kan nog ta upp till ett år och troligen måste man stänga huset under tiden, åtminstone bottenplanet. Kostnaden är svår att uttala sig om nu, men det kommer att handla om flera tiotals miljoner kronor, säger Leif Svensson.

Börsen används idag framförallt som kommunfullmäktiges sammanträdeslokal och vid representation för stadens gäster. Under våren har även Sveriges Television använt lokalerna vid inspelningen av en film om Selma Lagerlöf. I de vackra lokalerna återskapades då Nobelprisutdelningen och banketten 1909.

6BE4.jpg

Kommunfullmäktiges sammanträdeslokal.