Fasaden får tillbaka originalkulören. Börshuset på Gustaf Adolfs torg kommer snart se lite annorlunda ut. I samband med att hela kvarteret Högvakten renoveras kommer den historiska bygganden målas i sin ursprungliga färgsättning. ”Den kommer att framhäva byggnadens skönhet” säger byggnadsantikvarie Boel Melin.

Kvarteret Högvakten med Börshuset, Stadshuset, Wenngrenska Huset och Strömska Huset ska byggas om och renoveras för att öka tillgängligheten och bevara de historia byggnaderna. Tidigare omputsningar har gjort det svårt att hitta originalkulören på de flesta av byggnaderna ‒ med undantag för Börshuset.

Börsen stod klar 1849
Byggnadsantikvarier har lyckats skrapa fram färgprover från fasaden och gjort en bedömning av hur byggnadens färgsättning såg ut när den stod klar 1849.

– Det kändes självklart att undersöka tidigare färgsättning på en sådan intressant och speciell byggnad som Börsen. Det är viktiga historiska kunskaper och dokument som annars skulle riskera att gå förlorade för alltid. Det är också intressant för förståelsen av byggnaderna runt torget och hur de tidigare kompletterade varandra kulörmässigt, trots olika byggnadsår, säger Boel Melin, projektledare inom byggnadsvård på Higab.

Tillsammans med Länsstyrelsen och Stadsbyggnadskontoret har det tagit fram förslaget på hur Börshuset ska renoveras.

Omgestaltning av fasaden
Boel Melin berättar att fasaderna kommer att målas i varmare beige och gråbeige kulörer med rödbruna fönster.

– De nya kulörerna kommer troligtvis omgestalta fasaden från det vi är vana vid. Men det är min övertygelse att färgsättningen kommer att framhäva fasadens skönhet och tillsammans med de övriga byggnaderna ge en mer historiskt korrekt och estetiskt sammanhållen upplevelse av Gustaf Adolfs Torg, säger Boel Melin.

Stadshuset kommer får en traditionell kulör med 1700-talskaraktär i mustiga gula och varmgrå färger. Wenngrenska Huset och Strömska Huset får en färgsättning med endast mindre justeringar från idag.

Renoveringen av kvarteret Högvakten beräknas vara färdig vid årsskiftet.

5B80.jpg
Det har inte gått att hitta orginalkulörerna på Wenngrenska huset, tv och Stadshuset t h bakom statyn. Wenngrenska kommer att målas i ungefär samma kulör som idag och stadshuset i gula och varmgrå färger.