Största försöket i Sverige. Först en egen bostad, sedan frivilliga stödinsatser så att den hemlöse kan börja jobba med sina övriga problem. Det är basen i filosofin Bostad som grund, som Göteborgs Stads akutboende-enhet prövar på 32 platser. Försöket har hittills slagit ut väl.

Det är ett politiskt uppdrag som ligger bakom försöket. I social resursförvaltnings budget för 2011 har nämnden slagit fast att boendeverksamheten ska pröva den här modellen. Så med 32 av 1.100 boendeplatser arbetar man sedan januari förra året enligt modellen.

– Vi har valt ut personer med en lång tids hemlöshet bakom sig, människor som bott på gatan eller många nätter, ibland år, på våra akutboenden. Folk som av olika anledningar inte kom vidare, berättar Margita Johansson, enhetschef på akutboende-enheten.

Samma krav som för alla andra
De har erbjudits en bostad, en andrahandslägenhet utan de krav på till exempel drogfrihet eller duglighet som hyresgäst, som brukar ställas i vanliga fall.

– Vi har inga andra krav än dem som står i hyreslagen, att du ska betala hyran, inte störa grannarna, vårda lägenheten. Samma krav som alla andra har.

Därtill får de hemlösa frågan vad de själva anser att de behöver för stöd för att klara av de här kraven.

– Istället för att besluta om det stöd som vi socialarbetare TROR att de hemlösa behöver, så frågar vi dem. Vi tvingar inte på någon att ta emot insatser de inte vill ha. Det är ganska enkelt egentligen.

Nästan alla bor kvar
Av de 32 boendeplatserna är ungefär hälften lägenheter insprängda i vanliga flerbostadshus. Två är lägenheter i en villa och resten är kategoriboende. Allihop i form av andrahandskontrakt. Tanken är att de på sikt ska kunna bli förstahandskontrakt.

Så här efter ett drygt år kan Margita Johansson konstatera att metoden fungerar väldigt bra och nästan alla bor fortfarande kvar.

– Det är två som av olika anledningar inte klarat av hyran. Och en som hade omfattande missbruk, där vi gemensamt kom överens om en annan lösning. Vi har haft väldigt få störningar, inga alls i de insprängda lägenheterna.

Förklaringen till framgången tror hon är att klienterna själva får utforma stödet. Att möjligheten till en lägenhet ökar motivationen. Och att boendeformen skapar förutsättningar för långa relationer mellan socialarbetare och klient.

Modellen kommer från Usa
– Vi har satt ihop en referensgrupp kring arbetsmetoden, med AB Framtiden, Fastighetskontoret, Beroendekliniken och en forskare från Göteborgs universitet, för att kunna utveckla metoden ännu mer. Dessutom jobbar vi på att bygga upp särskilda team med blandade kompetenser. Nu hoppas vi få ett tiotal platser till så att vi kan utvidga arbetet, säger Margita Johansson.

Tankarna sprids nu vidare i verksamheten. Synsättet med ett individualiserat stöd kommer troligtvis på något sätt att införas i enhetens alla 1.100 bostäder framöver. Att ge klienterna bostad först är däremot svårare att genomföra på bred front, då många av de andra platserna består av rumsboende och inte kan tas över. Det skulle i så fall behövas fler nya lägenheter.

Bostad som grund kommer ursprungligen från USA (Housing first) och har fått starkt stöd i forskarvärlden. Arbetssättet har bland annat fått stort genomslag i Danmark. I Sverige arbetar man idag enligt metoden på flera olika orter, bland annat Stockholm och Lund.

– Men så vitt jag vet har vi flest lägenheter i Sverige, där man arbetar enligt den här metoden.