Specialutbildade brandinformatörer gör nu en särskild drive med start på lördag 14 november. Under tre lördagar finns brandinformatörer med på den bokbuss som kör runt i Bostadsbolagets områden.

– Snart är julen här och då gäller det att vara försiktig med alla levande ljus, säger Inger-Lena Bennman, informationschef på Bostadsbolaget.

– Våra brandinformatörer kommer att finnas på bokbussen och berätta om hur man förebygger bränder, men även hur man ska göra om olyckan skulle vara framme.

Brandinformation på 15 olika språk

Brandinformatörerna utgörs av tolv kvinnor och fyra män, som tillsammans talar närmare 15 olika språk. De har fått en tre veckor lång utbildning för att kunna besöka hyresgäster och informera om brandskydd i bostäder.

Brandinformatörerna är ett gemensamt projekt mellan Bostadsbolaget, Familjebostäder, Poseidon, Hjällbobostaden och Gårdstensbostäder för ökad trygghet i boendet. Projektet pågår i tre år som ett sysselsättningsprojekt. Nyrekrytering sker årligen och inleds med en grundläggande utbildning. Projektet sker i samverkan med Arbetsförmedlingen, Räddningstjänsten Storgöteborg och Förvaltnings AB Framtiden, som de kommunala bostadsbolagen är en del av.

Bostadsbolagets bokbuss är ett samarbetsprojekt mellan Stadsbiblioteket och Bostadsbolaget under 2009-2010 där bokbussen besöker nio av bolagets områden på lördagarna.

Som vanligt kan man naturligtvis gratis låna både böcker, filmer och musik i Bokbussen.

2114