Göteborg har nu tillräckligt med platser för unga som döms till ungdomstjänst, en påföljd som blir allt vanligare. Många arbetsplatser ställer upp och tar emot ungdomar flera gånger. "Som tur är, annars hade vi nog haft problem", säger Patrik Eklöf, samordnare för ungdomstjänsten på sociala resursförvaltningen.

Den nya lagen om ungdomstjänst trädde i kraft 1 januari 2007. Den innebär att kommunerna är skyldig att ordna ungdomstjänst, ett straff som domstolarna kunnat döma ut sedan 1999 men som inte varit så vanligt.

Få fortsätter göra brott

Numera undviker rättsväsendet i det längsta inlåsning och bötesstraff och ungdomstjänst har blivit den absolut vanligaste påföljden för unga lagöverträdare, 15–18 år.

– Få ungdomar fortsätter att göra brott efter genomförd ungdomstjänst och i många fall är ungdomstjänsten en positiv livserfarenhet, säger Patrik Eklöf.

När den nya lagen kom, fanns farhågor att det skulle bli svårt att få fram så många platser som behövdes – hos privata företag, offentlig sektor eller ideella föreningar. Men i Göteborg har det alltså gått bra.

Ett 40-tal arbetsplatser i stabil platsbank

– Det har gått väldigt bra. Vi har samarbetat med över 100 arbetsplatser, hälften av dem har vi kunnat använda två eller fler gånger och ett 40-tal av dessa kan betraktas som en stabil platsbank, säger Patrik Eklöf.

– Det innebär att vi nu inte har någon kö som beror på att vi saknar platser. Och vi har inte längre nån egentlig brist på arbetsplatser med bra handledare, men kontinuerlig rekrytering och kvalitetsarbete är nödvändigt, säger Patrik Eklöf.

Omfattningen på ungdomstjänsten kan variera mellan 20 och 150 timmar. De arbetsplatser som ställer upp, får ingen ekonomisk ersättning, däremot stöd, utbildning och belöningar i form av till exempel föreläsningar eller fester.

Total 198 tjänster förra året

Under 2008 kunde Patrik Eklöf och hans numera tre kollegor ordna 198 ungdomstjänster på uppdrag av stadsdelarnas socialtjänst. Antalet som dömdes till ungdomstjänst i Göteborg var högre än så, men i vissa fall ordnar socialsekreterarna ungdomstjänsten själva.

– Det handlar om någon enstaka procent av fallen, till exempel när de känner ungdomen mycket väl eller kanske redan har en plats. Eller om det behövs mycket vård, då är det bättre om socialtjänsten håller i det själv, säger Patrik Eklöf.

Bara 16 procent var flickor

– De som ska få ungdomstjänst är relativt skötsamma ungdomar som förtjänar en andra chans, inte de som har grova problem med kriminalitet och droger, de ska få vård i stället.

Av de 198 ärendena under 2008 gällde bara 16 procent flickor. Våldsbrott – som hot, misshandel och rån – fanns med i 55 procent av fallen.

2828