Många äldre vill vara med och påverka. Äldreombudsmannen i Göteborgs Stad fick in över 400 synpunkter från enskilda under det första året. Många gäller stöd och rättigheter, förbättringar i vardagen och att man som äldre vill vara med och påverka. “Jag vill att äldre fortsätter att höra av sig om hur det är att leva och bo i Göteborg, det är väldigt värdefullt för mig”, säger Helena Bjurbäck.

Göteborgs Stads första äldreombudsman Helena Bjurbäck har arbetat med sitt uppdrag i drygt ett år.

– Det handlar om att lyssna och förstå behov, intressen och viktiga frågor för dem som lever och åldras i staden. Jag ska stärka äldres röst och vara en kanal till Göteborgs politiker, rapportera till dem.

För alla över 65 år

Göteborgs Stad ska vara en bra stad att leva och åldras i. Helena Bjurbäck samverkar med stadens förvaltningar, bolag och verksamheter. Hon har dialog med civilsamhället, föreningar och intresseorganisationer. Hon tar också in synpunkter från äldre och anhöriga som kontaktar henne.

– Jag har under det första året fått lägga grunden för ett helt nytt uppdrag. Som äldreombudsman i Göteborg arbetar jag övergripande för alla äldre än 65 år. Jag har också behövt bygga upp mitt arbetssätt för att kunna hämta in kunskap.

Bra respons

Responsen från föreningar, intresseorganisationer och invånare kom väldigt tidigt i uppdraget. Redan första veckan.

– Det har varit ett positivt bränsle det första året. Jag har varit ute hos ett 50-tal föreningar och intresseorganisationer. Jag har tagit emot 400 synpunkter, framför allt via telefon.

Många synpunkter

Synpunkterna har varit många och ämnena har varierat. Men det finns tre återkommande generella riktningar från både enskilda och civilsamhället.

– Vilka stöd och rättigheter man har som äldre. Ibland har man mycket kunskap kring detta och behöver mig som ett oberoende bollplank. Ibland har man mindre kunskap och behöver stöd och vägledning i frågan.

Det andra vanligt förekommande handlar om att leva och bo.

– En väldigt stor del av dem som är 65 år eller äldre bor hemma, 95 procent. Så mycket handlar om förbättringar i sin vardag och livssituation. Det kan handla om att bo och resa, ta sig fram, att ha nära till service, att kunna ta till sig information på ett bra sätt, både digitalt och fysiskt.

Något som Helena Bjurbäck tycker är roligt att lyfta fram är att många hör av sig eftersom de vill vara med och påverka och medverka till förbättringar.

– Att man är en resurs, att man har driv, kunskap, kompetens och ett rikt bagage.

Väldigt värdefullt

Helena Bjurbäck hoppas att både nyblivna och erfarna 65-plussare fortsätter att höra av sig om hur det är att leva i Göteborg.

– Det är väldigt värdefullt för mig som äldreombudsman, att kunna kombinera forskning och rapporter med den lokala nerven om hur det är att leva och åldras i Göteborg.

Vad gör du nu under andra året?

– Jag har som sagt fått en känsla för generella riktningar kring behov, intressen och frågor. Nu driver jag ett arbete som omfattar en väldigt stor och varierad målgrupp. Vad är behovet och för vem? Det behöver jag fördjupa mig i under mitt andra år. Det är viktigt i en ombudsmannnaroll att fördjupa med forskning, rapporter och annan kunskap. Men också att fortsätta att lyssna in vad man vill berätta för mig i Göteborg.

Har du fått frågor om covid-19?

– Det har börjat att komma in synpunkter. Det finns spänningar mellan det strikta, social distansering, och det mänskligt svåra som det innebär, ensamheten. Det finns olika sorters ensamhet; social, emotionell och existentiell. Man känner att det är svårt att känna kraft och uthållighet i det eftersom covid-19 är på obestämd tid. Här handlar det för mig om att lyssna, förstå och ge så mycket vägledning jag kan. Det finns mycket som görs i staden och civilsamhället, säger Helena Bjurbäck.