"Rutinerna har satt sig". Varje morgon finns personal från stadsdelen Majorna-Linné på plats på Stenas Kiel-terminal för att ta emot flyktingarna. Christina Wikström är en av dem. ”Det här är en väldigt speciell situation, oerhört mycket känslor”, säger hon.

Christina Wikström som i vanliga fall samordnar den pedagogiska verksamheten på Plikta parklek, har varit på plats ett par gånger sen i mitten av september.

Rutinerna har satt sig
Den här morgonen jobbar hon tillsammans med Gunnar Bern som är socialsekreterare i Majorna-Linné

184E.jpg– Samarbetet mellan staden, frivilligorganisationerna, polisen, migrationsverket och tolkarna fungerar nu fantastiskt bra. I början var det lite mer rörigt, men nu har rutinerna satt sig. Västar och jackor gör en otrolig skillnad, berättar Gunnar.

Färjan från Kiel kommer in varje dag kl 9.30. Personal från Stena berättar i förväg hur många flyktingar som står på passagerarlistorna. Men siffrorna stämmer inte alltid. En del kan ha köpt sina biljetter i andra hand eller registrerats i någon annans namn.

Tolkar översätter all information
– Flyktingarna ser ofta lättade ut när de kommer in i ankomsthallen. Tidigare i veckan sprang till exempel en ung kille fram till poliserna och frågade om han fick ta en bild på sig själv tillsammans med dem för att skicka till släkten, berättar Christina.

– Poliserna log glatt och ställde upp sig med pojken mittemellan. En anställd på Migrationsverket tog bilden, fortsätter hon.

Runt omkring i terminalen talas det en massa olika språk, bland annat arabiska, dari och kurdiska. Tolkarna översätter all information som handlar om vilka bussar som går vart och vad som gäller när man vistas i Sverige utan visum.

”Jag överväldigas av den välkomnande miljön”
De som vill söka asyl får skjuts till Migrationsverket i Kållered. De som direkt vill åka vidare till släktingar eller till någon annan stad eller annat land får skjuts till Centralstationen. Ensamkommande barn åker taxi till Sagåsen.

– Det är väldigt rörande att vara med och när man är där har man ett väldigt viktigt uppdrag. Jag överväldigas av den välkomnande miljön flyktingarna möter när de kommer till Sverige. Det är fint att leva i ett välkomnande land, säger Christina.

625E.jpg