Anna-Lena Slibar på Bräcke diakoni leder ett projekt för att stärka föräldrar med psykisk funktionsnedsättning.

Projekt med stöd från Allmänna arvsfonden. Genom ett treårigt projekt vill Bräcke diakoni stärka föräldrar som har psykisk funktionsnedsättning i sin föräldraroll. ”De ska känna att de är viktiga personer i sina barns liv”, säger Anna-Lena Slibar från Bräcke diakoni.

I sin verksamhet och i samarbete med andra aktörer ser Bräcke diakoni att det finns ett stort behov av stöd för föräldrar som har psykisk funktionsnedsättning. Många drar sig undan kontakt med, och saknar tillit för, myndigheter.

– Ofta handlar det om kognitiva svårigheter som gör att de behöver ett riktat och anpassat stöd för att kunna ta del av det som samhället har att erbjuda, säger Anna-Lena Slibar, verksamhetschef för personliga ombud på Bräcke diakoni och som kommer att vara den övergripande ansvariga för projektet.

Ett jämlikt Göteborg
I grunden handlar det om att samma sak som stadens satsning för ett jämlikt Göteborg – allas rätt och möjlighet att delta i samhället.

– Det är till exempel vanligt att de här föräldrarna undviker föräldramöten för att de känner sig utanför. Då måste vi hitta metoder som gör att de känner sig välkomna och vågar komma. Det kan handla om att vi måste anpassa inbjudningarna eller att bygga stöttande nätverk bland föräldrarna, säger Anna-Lena Slibar.

Projektet sker i samverkan med andra verksamma på området bland annat Göteborgs Stad. Målet är att ta fram metodstöd och studiecirkelmaterial som kan användas av såväl verksamheterna som föräldrarna så att de blir stärkta i sin föräldraroll och klarar av att ta del av samhället.

Stärkta i föräldrarollen
– Vi vill ge föräldrarna kraft och stärka dem i sin föräldraroll, de ska känna att de är viktiga personer i sina barns liv. Men också bygga deras förtroende för samhälle och myndigheter, säger Anna-Lena Slibar.

Bräcke diakoni har beviljats sju miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för det treåriga projektet. Det drivs i samverkan med föräldrar och barn som projektet är till för samt Stiftelsen Gyllenkroken, Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg, Nationellt kompetenscentrum för anhöriga, Göteborgs Stad och Studieförbundet Vuxenskolan.