Liten minskning sen 2010. Kostnaderna för bränder, vandalisering och andra skador på Göteborgs Stads egendom fortsätter att minska, men uppgick ändå till svindlande 195 miljoner kronor förra året. Det förebyggande arbetet fortsätter, inte minst mot översvämningsskador som är en av de tyngsta posterna och dessutom riskerar att bli vanligare om klimatet förändras.

– Det är ju glädjande att kostnaderna har minskat med 12 miljoner kronor jämfört med 2010, men det är fortfarande enormt mycket pengar det handlar om. 195 miljoner kronor! säger Katarina Olsson på Göteborgs Stads försäkringsbolag Göta Lejon.

Sammanställningen över förra årets alla skador på kommunens egendom visar alltså på en minskning, och en av de poster som minskat allra mest är den för brand på skolor och förskolor.

Kunde kostat 40 miljoner mer
– Antalet bränder var samma som året innan, men kostnaden var betydligt mindre, nio miljoner i istället för 21 miljoner kronor. Om inte bränderna hade upptäckts så tidigt hade kostnaden troligen blivit 40 miljoner kronor högre, säger Katarina Olsson, som tackar många års träget samarbete med räddningstjänsten för att kostnaderna minskar.

– Automatlarmen bidrar allt mer till tidiga upptäckter av brand, men jag tror också att det omfattande förebyggande arbete som gjorts ute i skolorna i många år har börjat ge effekt.

Ändå uppstod 34 av de 80 bränderna på just skolor och förskolor, och 29 av dem anses vara anlagda.

Kollektivtrafiken hårt drabbad
Stöld och inbrott, glaskross, klotter och övrig vandalisering kostade sammanlagt drygt 66 miljoner kronor att åtgärda 2011, varav drygt 20 miljoner härrörde från skadegörelse som drabbat Göteborgs Spårvägar egendom, och trafikkontoret fick kostnader på ytterligare 10 miljoner kronor.

– Klotterkostnaderna har annars minskat något, kanske beroende på det aktiva arbete som Trygg vacker stad lagt ner för att minska skadegörelsen. Glaskrosset har också minskat, till stor del tack vare de stora investeringar som gjorts ute i stadsdelarna på att sätta in okrossbart glas i skolor och förskolor, säger Katarina Olsson.

Vatten på fel ställe är dyrt
Vattenskador är annars den dyraste posten för många kommunala förvaltningar och bolag, totalt 67 miljoner kronor. Bostadsbolagen fick betala drygt 44 miljoner för dusch- och badrumsskador efter att rören sprungit läck, och ute i naturen gjorde stormar och skyfall att översvämningarna kostade nästan 2,5 miljoner kronor att sanera. Det senare är en post som sakta men säkert förväntas öka i takt med det förändrade klimatet.

– Det är naturligtvis ett väldigt långsiktigt arbete, men även där samarbetar många förvaltningar för att kommunal egendom bättre ska stå emot kraftig nederbörd och höjda vattennivåer i framtiden, säger Katarina Olsson.