Staden beredd att bistå. Fartyget Almirante Storni med brinnande last ska bärgas från Vinga till Göteborgs hamn under lördagen. Göteborgs Stad följer händelsen och är beredd att hjälpa till om det behövs.

En brand utbröt i lasten ombord på Almirante Storni lördagen den 4 december och branden har varit svårsläckt. Länsstyrelsen Västra Götaland har sedan i tisdags samordningsansvar för händelsen. Den första kritiska fasen av räddningsarbetet är genomförd och under torsdagen inkom en begäran från rederiet om en skyddad plats i Göteborgs hamn.

– Syftet är att stabilisera fartyget och få möjlighet att slutligen släcka den brand som pågår. Efter samråd med berörda aktörer har vi accepterat fartygets begäran, säger Tomas Åström, kris- och beredskapsansvarig, sjö- och luftfartsavdelningen på Transportstyrelsen.

Hamnen är förberedd

Rederiet har kontrakterat ett bärgningsbolag och bärgningen inleds under lördagen. Göteborgs hamn har varit redo att ta emot fartyget sedan branden utbröt. Det är en nödhamn som ligger nära till hands geografiskt. Fartyget får lägga till vid kajplats 615 i Skandiahamnen, som bedöms vara mest lämplig.

-Vi är Nordens största hamn och har en avgörande roll för svensk handel. Trafiken in och ut pågår hela tiden. Räddningsarbetet ska kunna genomföras helt ostört, men vi måste också koordinera att allt fungerar runt omkring med minsta möjliga störningar, säger Stefan Strömberg, pressansvarig Göteborgs hamn.

Staden beredd att hjälpa

Göteborgs Stad följer händelsen och är beredd att hantera situationen utifrån stadens uppdrag.

-Vilket i detta läget är att skapa förutsättningar och möjliggöra, primärt för hamnen, att hantera situationen. Enligt den prognos vi fått till oss i samverkan med Kustbevakningen och Transportstyrelsen ser det ut som en näst intill normal förtöjning i nuläget, säger Magnus Ericsson, tillförordnad säkerhetschef Göteborgs Stad.