Fick jobb efter projekt på räddningstjänsten. En chans för unga människor i riskzon och arbetslöshet att byta väg i livet. Brandmän som mentorer blev en väg framåt för fyra ungdomar från Östra Göteborg och Angered. Tre av fyra deltagare fick jobb efter avslutat projekt. Nu i april startar andra omgången.

I projektet Räddningstjänsten Storgöteborg Ungdom, RSG-U, har fyra ungdomar från Östra Göteborg och Angered varit anställda av Räddningstjänsten Storgöteborg under sammanlagt ett år. Arbetsuppgifterna har varit varierande med allt ifrån att medverka på övningar till gräsklippning. Två brandmän har varit ungdomarnas mentorer och följt med dem under hela anställningen. Mentorerna har i sin tur haft stöd av en handledare från resursenheten i stadsdelen Östra Göteborg.

Idén till projektet kom från ledningen på räddningstjänsten. Tanken var att vara en förebild för andra myndigheter, företag och organisationer att ta ett samhällsansvar och ge en möjlighet för unga människor i riskzon att byta väg i livet. En av brandmännen som varit mentor är Jörgen Uhrbom

– När jag fick frågan från chefen om att vara med sträckte jag upp både armar och fötter. Det här var något som jag verkligen ville göra, berättar Jörgen som tidigare arbetat med sociala frågor vid sidan av sitt yrke som brandman.

Samtal i vardagen leder till förändring
Jörgen Uhrbom tycker att han i mentorskapet har fått ta en papparoll och att tiden i kombination med samtalet har varit det viktigaste. Det är genom att de tillbringat så mycket tid tillsammans som förtroende har byggts upp och problem har kommit fram.

– Till exempel när vi pratade om lön så visste inte alla vad skatt var för något, så då fick jag berätta hur skattesystemet fungerar, sedan kom vi in på skulder och som det visade sig att de behövde hjälp med. Då kunde jag direkt ringa upp kronofogden och lägga upp en avbetalningsplan, berättar Jörgen.

Dan Larsson och Anna Byström arbetar med projektet UngÖst som är en del av individ- och familjeomsorgen i stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg. De har varit med och strukturerat upp projektet och hjälpt till att hitta rätt deltagare.

– Vi arbetar med en utsatt grupp ungdomar, de flesta har inte fått någon bas i livet och har ingenting stabilt att stå på och många av dem har aldrig heller blivit erbjudna något liknande, att få den här chansen är en boost för självförtroendet, säger Anna Byström projektledare för UngÖst.

De ser fördelar med att Jörgen och hans kollegor kan nå ungdomarna på ett annat sätt.

– Att Jörgen har brandmansyrket i botten gör att ett annat förtroende skapas än för oss som arbetar inom socialtjänsten. Det blir lättare att prata om andra saker och i samtalet komma in på problem som de unga står inför, menar Dan Larsson

Ungdomarna är en tillgång
Förutom tiden har en annan framgångsfaktor varit att det funnits hög acceptans i projektet. Ungdomarna har fått göra fel, de har kommit för sent och inte dykt upp utan att de blivit av med sin plats i projektet.

– Hade de här ungdomarna varit på ett annat företag hade de fått sluta direkt. Här har mentorerna haft en annan uthållighet, säger Dan Larsson.

Pernilla Alsterlind, verksamhetsutvecklare sociala risker på Räddningstjänsten Storgöteborg och den som först fick uppdraget att starta ungdomsprojektet , påpekar att även räddningstjänsten internt drar fördelar av det.

– Det har också utvecklat vår egen verksamhet att ha ungdomarna här. På räddningstjänsten är vi många som är väldigt lika och har liknande erfarenheter. Genom att lära känna ungdomar som bor och lever på andra sätt har vi fått tillgång till andra historier, säger hon.