Nattklubbar fick stänga och viten delades ut direkt. Samverkansprojektet “Osund konkurrens” i Göteborg arbetar för att motverka oseriösa och olagliga verksamheter. Sju ställen besöktes förra året, av dem gick polisen in och stängde två. Miljöförvaltningen testade ett nytt verktyg och utdelade viten som började gälla direkt.

– Vår styrka är att vi har specialistkunskaper, vi har jobbat uthålligt och agerat snabbt”, säger Pia Eriksson, planeringsledare på Kunskapscentrum för organiserad brottslighet.

“Osund konkurrens” är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och Kronofogdemyndigheten, Polisen och Skatteverket. Från Göteborgs Stad har miljöförvaltningen, räddningstjänsten, stadsbyggnadskontoret och tillståndsenheten varit med.

– Vi har inriktat oss på att besöka restauranger och nattklubbar där vi vet att det förekommit otillåten vattenpiperökning. Syftet är att komma åt verksamheter som vi inte kommer åt genom vanliga besök. Verksamheter som har kopplingar till organiserad brottslighet och som vi har problem med på flera områden, säger Pia Eriksson, planeringsledare på Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet som varit samordnare för Göteborgs Stad i projektet.

Besökt sju verksamheter

Målsättningen var att besöka tio verksamheter under 2019 som polisen valt ut och presentera arbetet i en rapport under 2020. Den är nu klar och har presenterats för förvaltningarna.

– Vi besökte sju olika verksamheter, fyra av dem har vi besökt fler än en gång.

Insatserna har bland annat resulterat i att polisen i två fall gått in och avbrutit festverksamheten för betalande gäster efter att räddningstjänsten konstaterat att det var för många i lokalen av utrymnings- och brandsäkerhetsskäl. Förbuden mot att ha verksamhet har fortsatt att gälla.

Skatteverket har efter kontroll av kassaregister och personalliggare påfört sanktionsavgifter på grund av brister på sammanlagt 82 500 kronor. Kronofogden har startat utmätningsärenden.

Testat nya verktyg

Miljöförvaltningen har testat nya verktyg under projektet. De har lagt viten med omedelbar verkan och inte ett vite som börjar gälla när det är prövat i domstol efter tre månader. Det har gjort att nattklubben inte kunnat ha verksamhet under den tiden.

– Besluten som miljöförvaltningen fattat på sammanlagt 1,15 miljoner kronor har hållit i domstol när förvaltningsrätten prövat dem.

Pia Eriksson konstaterar att det varit ett väldigt effektivt sätt att jobba på, att det varit en styrka i att jobba gemensamt och att de kunnat fatta många beslut.

– Vi ser nu resultatet av kontrollarbete som genomförts tillsammans över förvaltningsgränserna.

Svårt att få insyn

Men det har också uppstått svårigheter under arbetets gång.

– Vattenpipecaféerna drivs ofta som ideella föreningar som är lätta att starta. Men skattereglerna är gamla, de behöver inte lämna in någon deklaration, bara en särskild uppgift. Eftersom det inte finns några uppgifter så är det svårt att få insyn i vad de gör.

Om projektet lett till mer sund konkurrens och därmed också ökad välfärd är svårt att mäta säger Pia Eriksson.

– Men det är viktigt att stävja osund konkurrens. Den resursen man lägger på detta får man tillbaka i det långa loppet, inte minst ur ett samhälleligt perspektiv.